3 điểm bất thường trong hồ sơ của phó GĐ sở 32 tuổi

13/08/2018 | 15:09:16

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Định vừa báo cáo Thường trực Tỉnh ủy những vi phạm trong quá trình kết nạp Đảng đối với Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Định Nguyễn Đức Hoàng. Ông Hoàng được bổ nhiệm vào chức vụ trên năm 28 tuổi và nay ông 32 tuổi.

Đồ họa: Tấn Lộc – Hồ Trang

Nguồn tin: Báo pháp luật TPHCM

Chia sẻ bài viết

submit to reddit
scroll to top