A78CB947-900E-4C0A-AAC6-C71F999C6522.jpeg

Sẽ sắp xếp lại, bảo đảm quyền lợi người lao động

Để giải quyết những tồn tại diễn ra trong thời gian dài ở đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Nghệ An, theo người đứng đầu Sở Nội vụ tỉnh cho biết: Tỉnh chỉ đạo, giao các ngành, đơn vị liên quan phối hợp giải quyết theo đúng quy định […]