2816.jpg

Kêu gọi đầu tư cho bóng đá Nghệ An

Ngày 13/2, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh làm việc với Công ty Cổ phần bóng đá Sông Lam Nghệ An về việc kêu gọi những nhà đầu tư mới cùng Ngân hàng Bắc Á tài trợ đội bóng Sông Lam Nghệ An.