081711-1.jpg

Hợp nhất Sở Giao thông vận tải – Xây dựng Lào Cai

Sau khi hợp nhất, bộ máy lãnh đạo Sở Giao thông vận tải – Xây dựng tỉnh Lào Cai gồm 1 Giám đốc và 5 Phó Giám đốc. Tại Lễ công bố Nghị quyết của HĐND Lào Cai về việc thành lập Sở Giao thông vận tải – Xây dựng tỉnh Lào Cai trên cơ […]