13-1542582173.jpg

Sự cố vỡ kênh dẫn Ngàn Trươi: Chuyện bây giờ mới kể

Dự án thủy lợi Ngàn Trươi – Cẩm Trang là hồ chứa nước lớn thứ 3 cả nước, thế nhưng trong quá trình thi công chủ đầu tư đã bỏ qua các yếu tố tầm nhìn, môi trường, kinh tế, kỹ thuật để xảy ra nhiều vấn đề tắc trách, ảnh hưởng đến đời sống […]