photo1531971429334-15319714295721774688664-0916.jpg

Tesla “chơi lớn” ở Trung Quốc

Tesla đã từng khiến ngành sản xuất ô tô đảo lộn vì những bước đột phá mà nó tạo ra. Lần đầu tiên, Trung Quốc sẽ cho phép một nhà sản xuất ô tô nước ngoài thành lập nhà máy ở nước này mà không cần phải liên doanh với một doanh nghiệp trong nước. […]