Ban Bí thư kiểm tra Ban Cán sự Đảng Bộ Thông tin và Truyền thông

20/05/2018 | 23:18:51

Thực hiện chương trình kiểm tra năm 2018, chiều 19/5, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã công bố Quyết định số 721-QĐNS/TW thành lập Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư kiểm tra đối với Ban Cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Hội nghị triển khai quyết định kiểm tra của Ban Bí thư năm 2018 (Ảnh: Noichinh.vn).
Hội nghị triển khai quyết định kiểm tra của Ban Bí thư năm 2018 (Ảnh: Noichinh.vn).

Ông Phan Đình Trạc – Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Trưởng đoàn kiểm tra đã chủ trì cuộc kiểm tra.

Nội dung kiểm tra gồm: Việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả” và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập gắn với thực hiện Kết luận số 64-KL/TW ngày 28-5-2013 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở”.

Theo thông tin từ Ban Nội chính Trung ương, chiều 20/5, ông Phan Đình Trạc đã thông báo những nội dung sẽ kiểm tra. Đó là việc quán triệt các các nội dung Nghị quyết số 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương gắn với Kết luận số 64 của Ban Chấp hành Trung ương đối với toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong Đảng bộ Bộ Thông tin và Truyền thông.

Trên cơ sở nội dung kiểm tra, ông Phan Đình Trạc đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông báo cáo việc xây dựng kế hoạch cụ thể nhằm triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Đảng (nêu trên) tại Bộ như thế nào? Kết quả việc triển khai tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của các đơn vị, tổ chức ra sao? Những khó khăn, vướng mắc và những kiến nghị, đề xuất gì cần tháo gỡ để tiếp tục thực hiện tốt các nghị quyết và kết luận của Đảng trong thời gian tiếp theo…

Theo kế hoạch, Ban Cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông chuẩn bị báo cáo tự kiểm tra (theo nội dung đã được gợi ý), gửi Đoàn kiểm tra trước ngày 18/6/2018. Mốc thời gian kiểm tra từ tháng 6/2013 đến thời điểm kiểm tra (trọng tâm từ tháng 11/2017). Đoàn kiểm tra sẽ hoàn thành việc kiểm tra trong quý III/2018.

Thế Kha

Nguồn tin: Báo Dân trí

Chia sẻ bài viết

submit to reddit
scroll to top