Bắt được nghi can thứ hai trong vụ đâm chết 2 “hiệp sĩ”

15/05/2018 | 09:34:28
Tài mụn - nghi can liên quan đến vụ đâm hiệp sĩ (ảnh Công an cung cấp)
Tài mụn – nghi can liên quan đến vụ đâm hiệp sĩ (ảnh Công an cung cấp)

Chia sẻ bài viết

submit to reddit
scroll to top