BĐBP Hà Tĩnh: Cho nhà thầu ứng tiền quá khối lượng dự án, khó thu hồi trả NSNN …

10/05/2018 | 16:07:44

Sau khi cho nhà thầu tạm ứng quá khối lượng thực tế số tiến trên 4 tỷ đồng, UBND tỉnh hà Tĩnh đã yêu cầu chủ đầu tư (Bộ chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh) phối hợp với các cơ quan chức năng khác thu hồi số vốn trên nộp vào ngân sách nhà nước trước ngày 30/10/2014. Tuy nhiên đến nay số vốn trên vẫn chưa được thu hồi nộp vào ngân sách Nhà nước.

Sự việc này không những gây thâm hụt ngân sách nhà nước và tạo thành một tiền lệ xấu trong quá trình sử dụng nguồn vốn Nhà nước, trái với quy định của pháp luật. Mà điều đáng nói ở đây, việc chậm trễ thu hồi vốn này đã kéo dài suốt nhiều năm qua ở một đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng nhưng vẫn không hề bị xử lý trách nhiệm vụ việc.

Dự án đang triển khai thì phải thay thế dự án khác…

Dự án xây dựng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu treo (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) được UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt tại quyết định số 1258QĐ-UBND ngày 18/1/2011 với tổng mức đầu tư được phê duyệt là 37.171 triệu đồng từ nguồn ngân sách địa phương. Dự án do Bộ chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh làm chủ đầu tư và Công ty TNHH xây dựng và Dịch vụ Cường Phú làm đơn vị thi công.

Năm 2011 dự án được phê duyệt với tổng mức đầu tư trên 37 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước

Công trình được thực hiện khởi công ngày 18/12/2011, nguồn vốn đã được bố trí từ nguồn ngân sách địa phương năm 2011 là 7 tỷ đồng (tại quyết định số 3946/QĐ-UBND ngày 29/12/2010 của UBND tỉnh Hà Tĩnh). Năm 2012, 2013 do gặp khó khăn về nguồn vốn, hơn nữa nhà thầu xây lắp (Công ty TNHH xây dựng và Dịch vụ Cường Phú) gặp khó khăn về năng lực tài chính nên dự án tạm dừng thi công và không thực hiện được nữa.

Do nhiều lý do, năm 2014, Bộ chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh có có tờ trình xin thay đổi nguồn vốn…

Do công trình đã thiết kế không phù hợp mẫu chuẩn của Bộ Quốc phòng quy định nên Bộ chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh đã báo cáo Bộ Tư lệnh Biên Phòng trình Bộ Quốc phòng xin lập lại dự án đầu tư mới theo đúng mẫu chuẩn quy định, bằng nguồn vốn ngân sách của Bộ Quốc phòng và đã được Bộ Quốc phòng chấp thuận…

Xét đề nghị của Bộ chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh ngày 21/7/2014, UBND Tỉnh Hà Tĩnh kí quyết định số 3107/UBND đồng ý cho phép chấm dứt thực hiện các gói thầu, kết thúc dự án, quyết toán vốn đầu tư dự án ĐBP Cửa khẩu Cầu treo.

Đến ngày 30/9/2014,UBND tỉnh đã có quyết định số 2850/QĐ-UBND phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành và giao chủ đầu tư (Bộ chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh) chủ trì, phối hợp với kho bạc nhà nước thu hồi số vốn đã cấp nhưng không sử dụng nộp ngân sách nhà nước trước ngày 30/10/2014: Đến ngày 03/01/2014 UBND tỉnh lại có văn bản giao Sở tài chính, Kho bạc Nhà nước,Sở kế hoạch đầu tư ,Bộ chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh phối hợp thu hồi số vốn cấp quá về cho ngân sách Nhà nước. Tuy nhiên đến nay số vốn trên vẫn chưa được thu hồi nộp vào ngân sách Nhà nước.

Chậm thu hồi vốn nộp NSNN ai chịu trách nhiệm?

Theo quy định tại thông tư số 86/TT-BTC ngày 17/6/2011 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc ngân sách Nhà nước nếu số vốn đã tạm ứng chưa thu hồi nhưng không sử dụng nếu quá thời hạn 6 tháng theo quy định của hợp đồng mà chưa có khối lượng hoàn thành chủ đầu tư có trách nhiệm cùng Kho bạc Nhà nước thu hồi về cho ngân sách Nhà nước.

Suốt nhiều năm qua Kho bạc NN Hà Tĩnh đã gửi nhiều VB đốc thúc thu hồi vốn nhưng vẫn chưa thể thu hồi vốn nộp NSNN

Qua quá trình rà soát hồ sơ tạm ứng vốn đầu tư của dự án ĐBP Cửa khẩu Quốc Tế Cầu treo Hà Tĩnh (do Bộ chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh) Kho bạc Nhà nước Hà Tĩnh xét thấy số tiền tạm ứng chi phí xây dựng công từ 12/2011 là 4.491 197.000 nghìn đồng, nhưng đến nay chủ đầu tư chưa gửi hồ sơ thanh toán khối lượng hoàn thành để Kho bạc Nhà nước thu hồi nguồn vốn đã tạm ứng.

Xét theo thông tư hướng dẫn của Bộ tài chính, hàng năm theo quý Kho bạc Nhà nước Hà Tĩnh đã gửi công văn và trực tiếp làm việc với chủ đầu tư (Bộ chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh) đề nghị Ban quản lý dự án báo cáo nguyên nhân về chậm thanh toán trên về UBND tỉnh và phối hợp với Kho bạc Nhà nước Hà Tĩnh thu hồi nguồn vốn trên nộp về NSNN tuy nhiên đến nay đã có hàng chục công văn gửi đi nhưng số tiền trên vẫn chưa được nộp vào NSNN. Việc chậm trễ thu hồi nguồn vốn tạm ứng quá với thực tế khối lượng hoàn thành thâm hụt ngân sách nhà nước và tạo thành một tiền lệ xấu trong quá trình sử dụng nguồn vốn nhà nước, trái với quy định của pháp.

“Bất lực” trước việc đôn đốc chủ đầu tư, nhà thầu thu hồi nguồn vốn tại dự án này, ông Nguyễn Hồng Lam – phó trưởng phòng Kiểm soát chi NSNN Kho bạc Nhà nước Hà Tĩnh và ông Nguyễn Xuân Tỏa – chuyên viên phòng Kiểm soát chi NSNN cho biết: Hàng năm chúng tôi (Kho bạc Nhà nước Hà Tĩnh – PV) hai đến 3 lần làm công văn gửi Bộ chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh và nhiều lần trực tiếp mời chủ đầu tư cũng như cán bộ kho bạc đến trực tiếp làm việc, yêu cầu chủ đầu tư giải trình với UBND tỉnh về việc chậm thanh toán số tiền trên và phối hợp với kho bạc Nhà nước để thu hồi nguồn vốn trên nộp về NSNN nhưng vẫn không thực hiện được. “Chúng tôi đang làm văn bản báo cáo UBND tỉnh để xin phương hướng xử lý như thế nào…” – ông Tỏa chia sẻ.

Như vậy đến nay đã kéo dài gần cả chục năm nhưng số tiền hàng tỷ đồng mà Bộ chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh cho nhà thầu ứng quá khối lượng vẫn chưa thể thu hồi. Đây được coi là một vấn đề nan giải khiến giới quản lý không khỏi lo ngại về số tiền trên có khả năng thu hồi vốn được không . Và điều đáng nói việc chậm trễ thu hồi vốn này đã kéo dài suốt nhiều năm qua ở một đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng nhưng vẫn không hề bị xử lý trách nhiệm vụ việc.

Theo thông tư số 54/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực KBNN theo quy định tại Nghị định số 192/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ; Kho bạc Nhà nước sẽ thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kho bạc Nhà nước đối với các chủ đầu tư vi phạm thời hạn thanh toán tạm ứng chi đầu tư xây dựng Cơ bản theo đúng quy định hiện hành. Tuy nhiên việc này vẫn chưa thực hiện tại dự án DDooBP Cửa khẩu Quốc Tế Cầu treo Hà Tĩnh.

Tác giả: Văn Tuân – Song Trần

Nguồn tin: Thời báo Doanh nhân

Chia sẻ bài viết

submit to reddit
scroll to top