Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Đã thanh tra việc “bổ nhiệm người nhà” báo cáo Thủ tướng

17/11/2016 | 02:48:29

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân

Bộ Nội vụ đã Tổ chức thanh tra công vụ, cử 3 đoàn xuống làm việc, trong vòng 15 ngày về việc bổ nhiệm người nhà tại 9 địa phương và đã có báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ.

Chiều 16/11, tiếp tục phiên chất vấn, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đã đăng đàn trả lời nhiều câu hỏi của đại biểu. Trong đó tập trung vào 3 nhóm vấn đề: tinh giản biên chế, thực hiện đề án vị trí việc làm; giải pháp cải cách tiền lương, nâng cao trách nhiệm, kỷ luật công vụ, chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao chỉ số hài lòng của Nhân dân trong đánh giá chế độ công vụ, công chức; đổi mới công tác quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ.

Rà soát việc bổ nhiệm người nhà tại 9 địa phương 

Ngay đầu phiên chất vấn, hàng loạt ĐB đã đặt câu hỏi và có tranh luận, trao đổi lại với Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân về những vấn đề nóng trong  bổ nhiệm, đề bạt, luân chuyển cán bộ.

ĐB Nguyễn Ngọc Phương (Quảng Bình)

Theo đó, ĐB Nguyễn Ngọc Phương (Quảng Bình) đặt vấn đề: Bổ nhiệm cán bộ đúng quy trình là rất tốt. Tuy nhiên, thời gian qua, cụm từ “đúng quy trình” đã bị một số người lợi dụng làm “giá đỡ”, bảo hộ cho một số cán bộ suy thoái, thực hiện chọn người nhà mà không chọn người tài. Vị ĐB này cũng đề nghị Bộ trưởng cho biết giải pháp nào để khắc phục tình trạng trên, để luôn chọn được người tài?.

Trả lời câu hỏi này, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cho biết, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Nội vụ tiến hành rà soát lại theo thông tin báo chí nêu. Hiện Bộ đã có báo cáo với Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm người nhà tại 9 địa phương. Báo cáo đã nêu rõ từng trường hợp. Bộ đã tổ chức thanh tra công vụ, cử 3 đoàn xuống làm việc, trong vòng 15 ngày đã có báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ.

“Qua báo cáo, chúng tôi kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo UBND các tỉnh trong việc bổ nhiệm cán bộ thực hiện đúng tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình bổ nhiệm theo quy định của Đảng, nhà nước. Việc tuyển chọn cán bộ phải áp dụng rộng rãi, công khai, minh bạch, dân chủ và cũng nên xem xét, xử lý trường hợp lợi dụng chức vụ, quyền hạn, hoặc tham mưu không đúng tiêu chuẩn, điều kiện; rút lại quyết định bổ nhiệm không đúng tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý trong thời gian qua” – Bộ trưởng cho biết.

Có hiện tượng bổ nhiệm nhiều cuối nhiệm kỳ

Cũng quan tâm đến vấn đề bổ nhiệm cán bộ nhưng lại là tình trạng bổ nhiệm vào cuối nhiệm kỳ, ĐB Lê Thị Nga (Thái Nguyên) chất vấn Bộ trưởng về việc có hay không tình trạng bổ nhiệm ồ ạt cán bộ tại không ít bộ, ngành, địa phương, trong đó có những người không đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định vào cuối nhiệm kỳ? Trách nhiệm của Bộ Nội vụ và giải pháp khắc phục.

ĐB Lê Thị Nga (Thái Nguyên)

Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ đã có 2 báo cáo: Một báo cáo ngày 15/9 và một báo cáo ngày 31/10 tới Thủ tướng Chính phủ về tình hình bổ nhiệm sau nhiệm kỳ.

Do khoảng thời gian trước đây, Bộ Nội vụ quy định, các địa phương gửi báo cáo trong thời gian 6 tháng cuối nhiệm kỳ. Sau đó, Thủ tướng Chính phủ có yêu cầu lấy mốc thời gian từ 1/1/2015 đến 30/6/2016. Như vậy, thời gian báo cáo là 1 năm rưỡi. Do đó, Bộ Nội vụ đã có văn bản gửi các bộ ngành, địa phương tiếp tục tập hợp báo cáo trong khoảng thời gian này về bổ nhiệm cuối nhiệm kỳ. Đến giờ này, Bộ đang tổng hợp ý kiến của các bộ, ngành, địa phương, khi có ý kiến đầy đủ, sẽ báo cáo Chính phủ, Quốc hội.

“ĐB Nga hỏi có hay không việc bổ nhiệm ồ ạt? Theo báo cáo sơ bộ, chúng tôi nhận thấy hiện tượng bổ nhiệm nhiều cuối nhiệm kỳ là có. Nhưng chúng ta cần phân tích rõ bổ nhiệm lại, bổ nhiệm mới, bổ nhiệm đúng tiêu chuẩn, quy hoạch. Vấn đề này cần có thời gian, Bộ Nội vụ sẽ tiến hành thanh tra công vụ một số nơi để làm rõ vấn đề. Thủ tướng Chính phủ cũng đã có chỉ đạo thanh tra công vụ tại 2 đơn vị. Chúng tôi sẽ có kết quả cụ thể, báo cáo lại Thủ tướng Chính phủ và ĐB Lê Thị Nga trong thời gian tới”, Bộ trưởng Nội vụ nói.

Về trách nhiệm của Bộ Nội vụ, theo Bộ trưởng, thời gian qua, công tác thanh tra công vụ thực hiện nhiều nhưng tập trung vào nội dung tổ chức biên chế, thi tuyển công chức. Vấn đề đề bạt, bổ nhiệm cán bộ sẽ được bổ sung làm nhiệm vụ trọng tâm trong thanh tra công vụ về công tác cán bộ năm 2017. Chúng tôi sẽ đi thanh tra ở một số bộ, ngành, địa phương để chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật trong công tác đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, đặc biệt ở cuối nhiệm kỳ” – Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân khẳng định.

N. Huyền

Theo infonet.vn

Chia sẻ bài viết

submit to reddit
scroll to top