Chân dung 6 thành viên Tổ tư vấn kinh tế – xã hội của Chủ tịch UBND tỉnh

19/08/2018 | 17:48:56

Ngày 13/6/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An ký Quyết định số 2385/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ tư vấn kinh tế – xã hội để tư vấn cho Chủ tịch UBND tỉnh gồm 6 thành viên, trong đó có 2 thành viên từng là thành viên Tổ tư vấn của Thủ tướng Chính phủ, 1 thành viên đang làm thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ.

Tác giả: Thành Duy – Hữu Quân

Nguồn tin: Báo Nghệ An

Chia sẻ bài viết

submit to reddit
scroll to top