Chia sẻ kinh nghiệm xây dựng bộ máy công quyền ưu tú

07/08/2018 | 13:10:59
Chia sẻ kinh nghiệm xây dựng bộ máy công quyền ưu tú

Hội nghị thuyết trình tại điểm cầu Nghệ An.

Sáng nay (6/8), tại Hà Nội, Ban tổ chức TW đã tổ chức hội nghị trực tuyến với 73 điểm cầu trong cả nước để thuyết trình về chủ đề “xây dựng bộ máy công quyền ưu tú” Đồng chí Mai Văn Chính – Ủy viên TW Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức TW dự và phát biểu khai mạc hội nghị.
Chủ trì tại điểm cầu Nghệ An, có đ/c Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đ/c trong BTV Tỉnh ủy: Hồ Phúc Hợp – Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy; Cao Thị Hiền – Phó chủ tịch HĐND tỉnh.
Phát biểu khai mạc hội nghị thuyết trình về chủ đề “Xây dựng bộ máy công quyền ưu tú”, Phó trưởng Ban tổ chức TW Mai Văn Chính nêu rõ: bài học thành công của Singapo là kinh nghiệm quý báu được trao đổi để đội ngũ làm công tác tổ chức các bộ, ngành TW và địa phương có thể tham khảo, nghiên cứu, học tập và áp dụng vào thực tế. Nhất là trong công tác cải cách hành chính với tư duy đột phá, tầm nhìn chiến lược trong xây dựng bộ máy chính quyền, phục vụ cho công cuộc xây dựng, đổi mới đất nước hiện nay.
Tại buổi thuyết trình, Phó giáo sư, Tiến sỹ Vũ Minh Khương – Giảng viên Trường Chính sách công Lý Quang Diệu của Singapo, Thành viên Tổ tư vấn của Thủ tướng Chính phủ đã chia sẻ 8 xu thế mang tính toàn cầu, trong đó đáng quan tâm nhất xu thế toàn cầu hóa, đô thị hóa, già hóa dân số, cách mạng công nghiệp 4.0; từ đó khẳng sự cần thiết phải xây dựng bộ máy chính quyền ưu tú. Đây chính là sứ mệnh của thế hệ hôm nay nhằm để lại di sản cho hậu thế mai sau. Bởi vậy, muốn xây dựng được “bộ máy công quyền ưu tú” thì cần phải thỏa mãn được các điều kiện về nền quản trị tốt được đặc trưng bởi năng lực hoạch định chính sách cởi mở, khai sáng và nhất quán; bộ máy công quyền thấm nhuần đạo đức chuyên nghiệp, hành động vì lợi ích chung; thượng tôn pháp luật; quy trình minh bạch; thu hút sự tham gia mạnh mẽ đóng góp của nhân dân vào quá trình hoạch định và thực thị pháp luật. Cải cách chỉ thực sự khởi đầu khi đòi hỏi của tình thế và khát vọng của nhân dân, tầm nhìn và ý chí của đội ngũ lãnh đạo. Từ thực tiễn phát triển của đất nước Singapo, ông Vũ Minh Khương cũng đã đưa ra các nguyên lý về xây dựng bộ máy chính quyền, thiết kế xây dựng bộ máy chính quyền (bao gồm cấu trúc, quy mô bộ máy) và nhiều nội dung quan trọng khác.
Theo Truyền hình Nghệ An

Chia sẻ bài viết

submit to reddit
scroll to top