Chính quyền bị khởi kiện ra tòa… và những văn bản “nước rút”!

29/05/2018 | 10:50:53

Đến bước đường cùng, ông Phúc buộc phải khởi kiện chính quyền địa phương ra tòa … tuy nhiên khi vụ án đi đến hồi kết thì những văn bản “nước rút” được ban hành. Vụ án bị hoãn, đình chỉ …

Dân khởi kiện chính quyền ra tòa

Nhiều năm liền đi trong cái vòng luẩn quẩn mang tên khiếu nại, ông Nguyễn Tân Phúc quyết định giải quyết dứt điểm vụ việc bằng cách đệ đơn khởi kiện lên Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An. Đối tượng khởi kiện ở đây chính là UBND tỉnh Nghệ An, Quyết định số 92/QĐ-UBND.KT. Yêu cầu hủy bỏ Quyết định số 92 và các Quyết định liên quan đến quá trình thu hồi, bồi thường, hỗ trợ đối với 5.042 m2 đất mà gia đình ông bị thu hồi. Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đã thụ lý vụ án, đưa ra xét xử.

Nhiều năm liền đi trong cái vòng luẩn quẩn khiếu nại... đến bước đường cùng ông Phúc quyết định khởi kiện chính quyền địa phương ra tòa để đòi lại những quyền lợi của mình.
Nhiều năm liền đi trong cái vòng luẩn quẩn khiếu nại… đến bước đường cùng ông Phúc quyết định khởi kiện chính quyền địa phương ra tòa để đòi lại những quyền lợi của mình.

Quyết định số 92 của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An giữ nguyên những Quyết định trước đó của UBND huyện Nam Đàn ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của gia đình tôi trên phần diện tích đất bị thu hồi. Chính vì vậy tôi đã khởi kiện Quyết định này và tỉnh Nghệ An, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An mong tòa án xem xét trả lại những quyền lợi hợp pháp cho gia đình tôi trên phần diện tích đất bị thu hồi. Tôi là người có quyền lợi trực tiếp liên quan đến thửa đất bị thu hồi, tuy nhiên cá nhân tôi không hề biết đến Quyết đinh số 8430/QĐ.UBND ngày 23/11/2012 của UBND huyện Nam Đàn về việc thu hồi diện tích đất trên. Tôi chỉ biết đến Quyết định này sau khi phiên tòa được mở”, ông Phúc trình bày.

Qúa trình giải quyết khiếu nại của các cơ quan có thẩm quyền đều “né” tránh đến Quyết định của UBND huyện Nam Đàn vào năm 1989 giao cho gia đình ông bé tổng diện tích 7.750 m2 đất hoang sử dụng lâu dài. Theo điều 50, điểm a Luật đất đai năm 2003 quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. “Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định, được UBND xã, phường, thị trấn xác nhận không có tranh chấp mà có một trong các loại giấy tờ sau thì được cấp GCNQSDĐ mà không phải nộp tiền sử dụng đất”.

Bao gồm: Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất đai trước ngày 15/10/1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của nhà nước…

Quyết định cấp đất cho gia đình ông Nguyễn Tân Phúc vào năm 1989 của UBND huyện Nam Đàn, trong đó ghi rõ tổng diện tích 7.750 m2 sử dụng lâu dài.
Quyết định cấp đất cho gia đình ông Nguyễn Tân Phúc vào năm 1989 của UBND huyện Nam Đàn, trong đó ghi rõ tổng diện tích 7.750 m2 sử dụng lâu dài.

Như vậy ông Nguyễn Tân Phúc được UBND huyện Nam Đàn giao đất vào năm 1989, từ đó đến thời điểm bị thu hồi ông sử dụng ổn định, không tranh chấp, cá nhân ông còn tôn tạo, khai hoang phần đất bên cạnh. Điều hiển nhiên ông sẽ được cấp GCNQSDĐ và hưởng những quyền lợi hợp pháp liên quan về đất nếu bị thu hồi. Bởi thế nếu quá trình thu hồi, giải phóng mặt bằng của UBND huyện Nam Đàn là đúng quy trình thì ông Phúc phải được bồi thường về đất.

Đặc biệt về trình tự thu hồi đất, UBND huyện Nam Đàn đã vi phạm nghiêm trọng quy định về trình tự thu hồi đất khi tiến hành giải phóng mặt bằng đối với thửa đất của gia đình ông Phúc. “ Điều 39, khoản 2 quy định: Trước khi thu hồi đất, chậm nhất là 9 – 10 ngày đối với đất nông nghiệp, 180 ngày đối với đất phi nông nghiệp, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải thông báo cho người dân được biết lý do thu hồi, thời gian và kế hoạch di chuyển, phương án về bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư”. Tại điều 26, khoản 2 Thông tư 14/2009/TT-BTNMT năm 2009 quy định: “Thông báo thu hồi đất của UBND cấp tỉnh.

Quyết định số 92 của UBND tỉnh Nghệ An về trả lời khiếu nại của gia đình ông Phúc. Chính quyết định này đã bị khởi kiện ra tòa.
Quyết định số 92 của UBND tỉnh Nghệ An về trả lời khiếu nại của gia đình ông Phúc. Chính quyết định này đã bị khởi kiện ra tòa.

Người bị khởi kiện trong vụ án hành chính là Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, đại điện được ủy quyền là ông Đinh Viết Hồng – PCT UBND tỉnh Nghệ An. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là ông Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn ông Đinh Xuân Quế, người đại diện là ông Hồ Sỹ Hải – PCT UBND huyện.

Khi Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đang giải quyết vụ án theo thẩm quyền thì UBND tỉnh Nghệ An có công văn đóng dấu hỏa tốc số 7245/UBND-BTD ngày 21/9/2017 gửi: Chánh thanh tra tỉnh, GĐ Sở TN&MT, GĐ Sở Tư pháp, Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn. Nội dung công văn này nêu rõ: “Chủ tịch UBND tỉnh đang tham gia tố tụng vụ án hành chính do ông Nguyễn Tân Phúc khởi kiện yêu cầu hủy bỏ Quyết định số 92/QĐ-UBND.KT của Chủ tịch UBND tỉnh về giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Tân Phúc và yêu cầu hủy bỏ một số Quyết định có liên quan của UBND huyện Nam Đàn.

Xét thấy cần kiểm tra, rà soát lại vụ việc khiếu nại của Quyết định giải quyết khiếu nại số 92 để xử lý theo quy định của pháp luật. Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An giao: Chánh thanh tra tỉnh Nghệ An thành lập tổ công tác liên ngành (do một lãnh đạo Thanh tra tỉnh làm tổ trưởng. Giao các đơn vị:Sở TN&MT, SỞ Tư pháp, cử cán bộ tham gia tổ công tác). Để kiểm tra rà soát lại vụ việc khiếu nại của ông Nguyễn Tân Phúc…

Song hành với đó, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An cũng ban hành Quyết định số 01/2017/QĐ-PT ngày 25/9/2017 tạm ngừng phiên tòa với lý do: Cần xác minh thu thập, bổ sung tài liệu, chứng cứ mà không thực hiện thì không thể giải quyết được vụ án và không thể thực hiện ngay tại phiên tòa. Ngoài ra người bị kiện có đơn đề nghị tạm ngừng phiên tòa để kiểm tra, rà soát lại vụ việc khiếu nại.

5.042 m2 đất của gia đình ông Phúc đã bị san lấp mặt bằng.
5.042 m2 đất của gia đình ông Phúc đã bị san lấp mặt bằng.

Ngày 26/10/2017, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An lại tiếp tục ban hành Quyết định số 10/2017/QĐST-HC Tạm đình chỉ giải quyết vụ án hành chính. Lý do vụ án bị đình chỉ là: “Đợi kết quả giải quyết của cơ quan khác quy định tại điểm d, khoản 1, điều 141 Luật tố tụng hành chính”.

Hủy tất cả các Quyết định bị khởi kiện

Đến ngày 8/12/2017, căn cứ vào kết quả của kiểm tra, rà soát của tổ công tác, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tiếp tục ký công văn hỏa tốc số 9567/UBND.BTD về xử lý kết quả kiểm tra, rà soát vụ việc khiếu nại của ông Nguyễn Tân Phúc.

Công văn được đóng dấu hỏa tốc này gửi đến Chánh thanh tra tỉnh, GĐ Sở TN&MT, Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn trong đó nêu rõ: Giao UBND huyện Nam Đàn tổ chức thực hiện các nội dung gồm: Ban hành Quyết định hủy bỏ Quyết định số 8430/QĐ.UBND ngày 23/11/2012 của UBND huyện Nam Đàn về việc thu hồi đất tại khối Phan Bội Châu, thị trấn Nam Đàn. Lý do hủy bỏ, thiếu căn cứ và không đúng quy trình thủ tục theo quy định của pháp luật.

Quyết định số 9569 của UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu hủy bỏ những quyết định liên quan.
Quyết định số 9569 của UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu hủy bỏ những quyết định liên quan.

Ban hành Quyết định hủy bỏ Quyết định số 3345/QĐ.UBND ngày 23/6/2014 của UBND huyện Nam Đàn về phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho gia đình ông Nguyễn Tân Phúc khi thu hồi đất. Lý do hủy bỏ, Quyết định thu hồi đất số 8430/QĐ-UBND đã bị hủy bỏ.

Ban hành Quyết định hủy bỏ Quyết định 4922/QĐ-UBND.KT ngày 20/7/2015 của Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Tân Phúc sau khi hủy bỏ các Quyết định thu hồi đất và Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ. Lý do hủy bỏ, đối tượng khiếu nại (các Quyết định 8430, 3345) đã bị hủy bỏ.

Thực hiện lại quy trình, thủ tục thu hồi đất, bồi thường và hỗ trợ khi thu hồi đất cho gia đình ông Nguyễn Tân Phúc theo đúng quy định của pháp luật. Hướng dẫn gia đình ông Nguyễn Tân Phúc làm các thủ tục kê khai, đăng ký đất đai. Chỉ đạo UBND thị trấn Nam Đàn và các phòng, ban chuyên môn thực hiện các thủ tục công nhận quyền sử dụng đất cho gia đình ông Nguyễn Tân Phúc theo quy định của pháp luật đối với phần đất nông nghiệp liền kề với đất ở đã được UBND huyện Nam Đàn công nhận quyền sử dụng đất.

Đồng thời, UBND tỉnh Nghệ An tiếp tục ban hành Quyế định số 6447/QĐ/UBND tháng 12/2017 về việc hủy bỏ Quyết định số 92/QĐ-UBND.KT. Sau đó phiên tòa được tạm hoãn và đình chỉ …

Còn nữa

Tác Giả : Quang Phong /  Nguồn : phapluatplus.vn

Chia sẻ bài viết

submit to reddit
scroll to top