Chủ tịch Thị xã Thái Hòa đối thoại với người dân vụ ‘vướng bụi tre khi giải phóng mặt bằng’

17/06/2017 | 01:02:50

Sáng 16/6, Chủ tịch UBND thị xã Thái Hòa, ông Hoàng Phú Hiền đã trực tiếp đối thoại với hộ ông Phạm Xuân Thành, bà Nguyễn Thị Thơ, xóm Đông Phú, xã Đông Hiếu, thị xã Thái Hòa về công tác giải phóng mặt bằng cầu Làng Mẹ, Quốc lộ 48.

Thời gian 08:03 ICT   Thứ Bảy, 17/06/2017

Dự án Nâng cấp, cải tạo cầu Làng Mẹ, cầu Khe Son trên Quốc lộ 48 thuộc dự án Tín dụng ngành giao thông vận tải để cải tạo mạng lưới đường quốc gia lần thứ 2. Tháng 7/2016, thị xã Thái Hòa thực hiện công tác giải phóng mặt bằng để giao Ban Quản lý dự án 6, Bộ GTVT nâng cấp, cải tạo hai cây cầu này.

Trong đó, việc nâng cấp, cải tạo cầu Làng Mẹ, phải thực hiện bồi thường hỗ trợ đối với 9 hộ gia đình thuộc xóm Đông Phú, xã Đông Hiếu, trong đó có gia đình vợ chồng ông Phạm Xuân Thành, bà Nguyễn Thị Thơ với tài sản trên đất là một bụi tre. Tuy nhiên, ông Thành, bà Thơ chưa đồng tình với phương án bồi thường, hỗ trợ.

Chủ tịch UBND thị xã Thái Hòa Hoàng Phú Hiền đối thoại với gia đình ông Phạm Xuân Thành, bà Nguyễn Thị Thơ. Ảnh: Pv

Sau khi thực hiện các quy trình, trong đó lãnh đạo thị xã Thái Hòa và xã Đông Hiếu đối thoại với gia đình ông, bà nhằm giải quyết các vướng mắc; qua đó để gia đình tự chặt bỏ, tận thu và hoàn trả mặt bằng cho đơn vị thi công.

Tuy nhiên, gia đình ông Thành, bà Thơ này không thực hiện. Đến ngày 16/3/2017, việc giải tỏa hành lang an toàn giao thông Quốc lộ 48 đối với bụi tre đã được thực hiện dưới sự chủ trì của ngành chức năng thị xã Thái Hòa.

Do đó, gia đình ông Phạm Xuân Thành, bà Nguyễn Thị Thơ có khiếu nại về công tác giải tỏa hành lang an toàn giao thông; công tác giải phóng mặt bằng hạng mục: Nâng cấp, cải tạo cầu Làng Mẹ, cầu Khe Son thuộc dự án Tín dụng ngành giao thông vận tải để cải tạo mạng lưới đường quốc gia lần thứ 2.

Nội dung kiếu nại yêu cầu có phương án bồi thường, hỗ trợ về đất đối với phần diện tích tính từ tim đường Quốc lộ 48 vào từ 7,5 – 14,5m và về quy trình thực hiện giải phóng mặt bằng dự án Nâng cấp, cải tạo cầu Làng Mẹ, cầu Khe Son (đoạn cầu Làng Mẹ, xã Nghĩa Thuận – xã Đông Hiếu), không đúng theo quy định pháp luật.

Tại cuộc đối thoại, ông Dương Ngọc Trung – Chánh Thanh tra thị xã Thái Hòa, trưởng đoàn xác minh nội dung khiếu nại đã trình bày báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh.

Trong đó kết luận của Thanh tra chỉ rõ nội dụng khiếu nại việc bồi thường, hỗ trợ về đất đối với phần diện tích tính từ tim đường Quốc lộ 48 vào từ 7,5 đến 14,5m bị ảnh hưởng bởi dự án là khiếu nại sai.

Vì đối chiếu với các quy định tại Nghị định 203/HĐBT ngày 21/12/1982 của Hội đồng Bộ trưởng về việc ban hành điều lệ bảo vệ đường bộ, cụ thể tại Điều 7 về hành lang bảo vệ các công trình giao thông đường bộ và Công văn hướng dẫn số 816/QLGT ngày 16/5/2005 của Sở GTVT Nghệ An: Từ trước năm 1995, đường 48 có hành lang an toàn giao thông được tính từ mép chân mái đường đắp và từ mép đỉnh mái đường đào hoặc từ mép ngoài rãnh dọc hay rãnh đỉnh của đường trở ra hai bên 10 m, tương đương 14,5 m tính từ tim đường 48.

Trong khi đó, qua xác minh nguồn gốc và quá trình sử dụng đất của hộ gia đình ông Phạm Xuân Thành, bà Nguyễn Thị Thơ thì vị trí bụi tre của gia đình này là đất khe suối của UBND xã Đông Hiếu quản lý và nằm trong phạm vi từ 11 -14,5 m tính từ tim đường Quốc lộ 48, tức là trong giới hạn hành lang an toàn giao thông.

Do đó, dự án không bồi thường, hỗ trợ về đất đối với phần diện tích tính từ tim đường Quốc lộ 48 vào từ 7,5 – 14,5m theo nội dung khiếu nại.

Cầu Làng Mẹ trên Quốc lộ 48. Ảnh tư liệu

Đối với khiếu nại về quy trình thực hiện giải phóng mặt bằng dự án Nâng cấp, cải tạo cầu Làng Mẹ, cầu Khe Son, đoạn cầu Làng Mẹ, xã Nghĩa Thuận – xã Đông Hiếu, không đúng theo quy định pháp luật, đoàn xác minh kết luận nội dung này có đúng, có sai.

Thanh tra kết luận: Khiếu nại đúng là trong quá trình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng còn thiếu một số bước, hồ sơ thủ tục chưa chặt chẽ. Trong đó, hồ sơ liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng chưa gửi đầy đủ cho tổ chức, cá nhân có liên quan; một số biên bản họp để triển khai thực hiện các quy trình giải phóng mặt bằng dự án chưa lập đầy đủ.

Đối với gia đình ông Phạm Xuân Thành, bà Nguyễn Thị Thơ, kết luận khiếu nại chỉ rõ: Tại thời điểm phê duyệt phương án, chưa thực hiện việc điều chỉnh mốc giới, chỉ giới giải phóng mặt bằng tại vị trí đất gia đình đang sử dụng và hộ gia đình chỉ mới ký vào Sổ tay dã ngoại của cán bộ kiểm đếm nhưng chưa ký vào Hồ sơ trích đo, kiểm đếm là chưa đúng theo quy định.

Về nội dung gia đình ông Thành, bà Thơ khiếu nại sai, kết luận thanh tra chỉ rõ lý do: công tác giải phóng mặt bằng để triển khai thực hiện dự án Nâng cấp, cải tạo cầu Làng Mẹ, cầu Khe Son, đoạn cầu Làng Mẹ, xã Nghĩa Thuận – xã Đông Hiếu được thực hiện đầy đủ theo quy trình, đảm bảo công khai, dân chủ.

Đối với các hộ gia đình khác bị ảnh hưởng bởi dự án đã thực hiện đầy đủ việc điều chỉnh mốc giới, chỉ giới giải phóng mặt bằng và có 13/16 hộ ký vào Hồ sơ kiểm đếm, 11/12 hộ gia đình ký vào Bảng tổng hợp diện tích và có 5/12 hộ ký Kết quả đo đạc địa chính thửa đất theo đúng quy định.

Tại cuộc đối thoại, trên tinh thần thẳng thắn, dân chủ, công khai, minh bạch, cầu thị, ông Hoàng Phú Hiền – Chủ tịch UBND thị xã Thái Hòa đã trực tiếp lắng nghe, đối thoại với gia đình ông Thành, bà Thơ.

Theo đó, bà Nguyễn Thị Thơ đề nghị thị xã Thái Hòa một số vấn đề như: dừng việc tháo dỡ, cưỡng chế bụi tre vì gia đình chưa được thực hiện các thủ tục thu hồi đất, bồi thường đất và tài sản gắn liền với đất; thu hồi và hủy bỏ hai thông báo liên quan đến giải phóng mặt bằng phần đất gia đình bà sử dụng và khôi phục lại hiện trạng ban đầu đối với thửa đất…

Bà Nguyễn Thị Thơ phát biểu tại cuộc đối thoại. Ảnh: Pv

Thay mặt lãnh đạo thị xã, ông Hoàng Phú Hiền đã trực tiếp xin lỗi gia đình ông Thành và bà Thơ vì trong quá trình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng còn thiếu một số bước, hồ sơ thủ tục chưa chặt chẽ; cán bộ thực hiện chưa giải thích, vận động đầy đủ cho người dân biết rõ và hiểu quy trình thủ tục giải phóng mặt bằng.

Chủ tịch UBND thị xã Thái Hòa đã giải thích, làm rõ các căn cứ để xác định việc không bồi thường, hỗ trợ về đất đối với phần diện tích tính từ tim đường Quốc lộ 48 vào từ 7,5 đến 14,5m bị ảnh hưởng bởi dự án mà gia đình khiếu nại.

Ông Hiền mong muốn sau cuộc đối thoại, gia đình ông Thành, bà Thơ chia sẻ, ủng hộ công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án, trong đó có cầu Làng Mẹ đảm bảo tiến độ cho dự án, đảm bảo an toàn giao thông, vì sự phát triển chung của thị xã Thái Hòa.

Chủ tịch UBND thị xã Thái Hòa nhấn mạnh: Sau cuộc đối thoại ngày 16/5, thị xã Thái Hòa sẽ có thông báo kết luận gửi gia đình trước ngày 20/6. Nếu gia đình không đồng tình thì có quyền khiếu nại lên cấp trên. Còn về phía thị xã Thái Hòa sẽ tiếp tục tiến hành các bước theo quy định của pháp luật phục vụ cho việc giải phóng mặt bằng để nhà thầu thi công.

Cầu Làng Mẹ nằm trên QL48 hiện chỉ rộng 7m. Sau khi cải tạo, bề rộng mặt cầu là 14m, sẽ giúp cho việc lưu thông trên tuyến Quốc lộ 48 được an toàn.

Tác giả: Pv
Nguồn tin: Báo Nghệ An

Chia sẻ bài viết

submit to reddit
scroll to top