10-1.jpg

Bán phân bò thu 30 triệu đồng

Nhiều hộ nông dân ở Nghĩa Đàn (Nghệ An) đầu tư trồng cỏ nuôi bò nhốt đem lại hiệu quả kinh tế cao. Đặc biêt, nhiều hộ ở vùng khó khăn mạnh dạn đổi mới chăn góp phần nâng cao thu nhập cho gia đình. Ngoài lãi ròng 150 triệu đồng/năm từ bán bò, gia […]

4-17.jpg

Những sở nào có thể bị sáp nhập?

Theo dự thảo Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến thì hai sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính sẽ được sáp nhập thành Sở Kế hoạch – Tài chính; hai sở Xây dựng, Giao thông Vận tải hợp nhất thành Sở Giao thông, Xây dựng và Phát triển đô thị.