2-1524464431.jpg

Kênh phân lũ 800 tỷ xây dựng 8 năm chưa xong ở Hà Tĩnh

Đầu tư hơn 800 tỷ đồng, thu hồi đất của hàng trăm hộ dân để xây dựng kênh phân tách lũ nhưng hơn 8 năm thi công, dự án vẫn ì ạch, nhiều hạng mục có nguy cơ “chết yểu”. Dự án Hệ thống tách nước, phân lũ, phòng chống ngập úng cho các xã […]