chung-ta-phai-tu-minh-hung-manh.jpg

Chúng ta phải tự mình hùng mạnh!

88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam: Chúng ta phải tự mình hùng mạnh! Trong đại cuộc sinh tử chống giặc nội xâm này, không dung thứ bất cứ ai, bất cứ hành động nào sợ hãi, hèn nhát, những phe nhóm nào xâm phạm lợi ích của đất nước, của Dân […]

1-7.png

Tổng bí thư thăm hầm chứa vũ khí đá

Sáng 31-1, sau khi dự lễ kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng lãnh đạo TP.HCM tới thăm căn hầm bí mật của gia đình ông Trần Văn Lai tại quận 3, TP.HCM.