Cố tình hiểu sai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng?

07/05/2018 | 14:59:33

Thực hiện Công văn số 1452/BXD-GĐ ban hành ngày 15-7-2016 của Bộ Xây dựng, UBND huyện Nam Đàn đã ban hành Kế hoạch số 670/KH-UBND về việc xóa bỏ lò gạch đất nung bằng công nghệ lò đứng liên tục trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, nội dung của bản Kế hoạch lại “sai lệch” so với nội dung Công văn mà Bộ Xây dựng đề ra.

Ngày 25-4-2018, chúng tôi đăng tải bài “Nhiều lò gạch thủ công vẫn ngang nhiên hoạt động”.

Theo đó, thực hiện theo Quyết định số 567/QĐ –TTg của Thủ tướng chính phủ ban hành ngày 28-4-2010 quy định việc xóa bỏ lò gạch thủ công trên toàn quốc. Trên cơ sở văn bản chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo cũng như tăng cường rà soát, giao trách nhiệm cho các Sở phối hợp với các huyện, thị xã tăng cường rà roát, dùng các biện pháp nhằm xóa bỏ lò gạch thủ công trên toàn địa bàn.

Theo lộ trình của UBND tỉnh Nghệ An, các lò gạch thủ công truyền thống và thủ công cải tiến công nghệ xử lý khí thải trên toàn tỉnh phải chấm dứt hoạt động, tháo dỡ trước ngày 31-12-2017. Thực hiện theo chỉ thị , nhiều địa phương trong tỉnh đã ra quân quyết liệt trong việc xóa bỏ hoàn toàn các lò gạch thủ công.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu thực tế của PV báo PL&XH trên địa bàn các xã Nam Thái, Vân Diên, Nam Giang (huyện Nam Đàn) vẫn còn một số lò gạch ngày đêm đỏ lửa, hoạt động sản xuất gạch phi pháp.

Liên quan đến vấn đề này, ngày 23-4-2018, UBND huyện Nam Đàn đã ban hành Kế hoạch số 670/KH-UBND về lộ trình xóa bỏ lò gạch nung bằng công nghệ lò đứng liên tục trên địa bàn. Bản Kế hoạch được gửi về Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch UBND, các PCT UBND huyện, UBND xã Nam Thái, Vân Diên, Nam Giang, chủ cơ sở sản xuất lò đứng liên tục.

UBND huyện Nam Đàn ban hành Kế hoạch số 670/KH-UBND “có chút thay đổi” so với Công văn chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng

Căn cứ vào Quyết định số 1469/QĐ-TTg ngày 22-8-2014 của Thủ tướng Chính phủ, thực hiện văn bản số 1120/BXD-VLXD ngày 2-6-2014 của Bộ Xây dưng, Thông báo số 110/TB-VPCP ngày 2-4-2015 của Văn phòng Chính phủ. Thực hiện Công văn số 1452/BXD-GĐ, ngày 15-7-2016 của Bộ Xây dựng, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 670/KH-UBND ngày 23-4-2018. Tuy nhiên, nội dung của Bản Kế hoạch này lại “đi sai đường” so với Công văn của Bộ xây dựng đề ra.

Cụ thể, trong nội dung của Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Công văn mà Bộ Xây dựng có ghi rõ: “… các tỉnh đồng bằng, thành phố trực thuộc Trung ương, khu vực thị xã, thị tứ, khu vực gần khu dân cư, gần khu vực canh tác trồng lúa và hoa màu của các tỉnh còn lại chấm dứt hoạt động các lò gạch thủ công, thủ công cải tiến trước năm 2016, chấm dứt hoạt động các lò gạch kiểu lò đứng liên tục, lò vòng sử dụng nhiên liệu hóa thạch trước năm 2018…”.

Trong khi nội dung của bản Kế hoạch mà UBND huyện Nam Đàn ban hành: Chậm nhất đến hết năm 2018, chấm dứt việc sản xuất gạch đất sét nung bằng các loại lò sử dụng công nghệ lò thủ công cải tiến, lò đứng liên tục sử dụng nhiên liệu hóa thạch(than) trên địa bàn huyện.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng thì các lò gach trên địa bàn huyện Nam Đàn đã hết thời gian hoạt động nhưng không hiểu vì sao các lò gạch vẫn hoạt động với công suất lớn

Theo đó, thời gian xử lý các lò gạch thủ công đã trên địa bàn huyện Nam Đàn đã bị “ăn gian” 1 năm trời so với sự chỉ đạo của cấp trên. Trong khi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng yêu cầu xử lý “trước” năm 2018 thì kế hoạch của huyện Nam Đàn lại cho phép hết 2018 mới xử lý dứt điểm.

Tìm hiểu về vấn đề tại sao huyện Nam Đàn lại “nâng” thời gian so với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Công văn Bộ Xây dựng đưa ra xung quanh vấn đề xử lý dứt điểm lò gạch thủ công, PV báo PL&XH đã liên hệ với ông Đinh Xuân Quế – Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn, người đã ký bản kế hoạch trên. Tuy nhiên, ông Quế trả lời đang bận và giao cho đồng chí trưởng phòng KT-HT làm việc với báo chí.

PV đã có cuộc làm việc với ông ông Hà Ngọc Lan, Trường phòng KT-HT huyện Nam Đàn. Ông Lan thừa nhận: “Sáng nay, phía huyện cũng đã có cuộc họp giữa các phòng liên quan về vấn đề trên. Biết là không đúng rồi nhưng bây giờ mới bắt đầu triển khai nên phải đến hết năm 2018 mới xử lý xong được”?.

Tác giả: Hoàng Linh – Thanh Ngọc – Thùy Linh

Nguồn tin: Báo Pháp luật & Xã hội

Chia sẻ bài viết

submit to reddit
scroll to top