Công ty Thủy Lợi Bắc tiến hành lựa chọn nhà thầu cho dự án 72 tỷ đồng

18/03/2023 | 16:45:16

Ban Quản lý công trình Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Bắc Nghệ An sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu Dự án cải tạo, nâng cấp các tuyến kênh tưới chính hồ chữa nước Vực Mấu.

Ngày 22/11/2022, UBND tỉnh Nghệ An quyết định phê duyệt Dự án cải tạo, nâng cấp các tuyến kênh tưới chính hồ chữa nước Vực Mấu do Ban Quản lý công trình Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Bắc Nghệ An làm chủ đầu tư, có tổng mức đầu tư là 72 tỷ đồng.

Dự án lấy nguồn vốn từ ngân sách tỉnh trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và các nguồn hợp pháp khác. Có tất cả10 gói thầu, trong đó đáng chú ý có 3 gói thầu đươc thực hiện đấu thầu rộng rãi qua mạng, phương thức một giai đoạn 2 túi hồ sơ:

Gói thầu số 4 – Tư vấn khảo sát, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công + dự toán có giá 2.431.074.000 VNĐ. Thời gian lựa chọn nhà thầu trong qúy I năm 2023; Gói thầu số 5 – Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình có giá 1.135.836.000 VNĐ. Thời gian thực hiện lựa chọn nhà thầu trong quý II năm 2023; Gói thầu số 7 – Toàn bộ phần thi công xây dựng công trình (bao gồm chi phí dự phòng) có giá 60.152.807.000 VNĐ. Thời gian thực hiện lựa chọn nhà thầu trong quý II năm 2023.

Đập tràn hồ Vực Mấu

Các gói thầu còn lại thực hiện lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu rút gọn, đó là:

Gói thầu số 1- Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 03, 05, 07; Gói thầu số 2 – Bảo hiểm công trình; Gói thầu số 3 – Khảo sát, lập phương án và rà phá bom mìn, vật nổ; Gói thầu số 3 – Tư vấn thẩm tra thiết kế, dự toán hồ sơ bản vẽ thi công + dự toán; Gói thầu số 6- Tư vấn thẩm tra thiết kế, dự toán hồ sơ bản vẽ thi công + dự toán; Gói thầu số 8 – Giám sát khảo sát xây dựng giai đoạn lập BVTC; Gói thầu số 9 – Kiểm toán độc lập; Gói thầu số 10 – Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu số 03, 05, 07.

Hồ Vực Mấu được xây dựng năm 1978, thuộc địa bàn xã Quỳnh Trang, thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) có diện tích lưu vực 215km2, dung tích trữ 75 triệu m3, dung tích phòng lũ 125 triệu m3, cao trình +22,21m.

Đây được xem là hồ thủy lợi lớn nhất của tỉnh Nghệ An, có nhiệm vụ cấp nước cho 3.600ha đất sản xuất, nước sinh hoạt cho người dân 12 xã, phường của thị xã Hoàng Mai.

Theo Phan Huy – ĐSPL/NĐT

Chia sẻ bài viết

submit to reddit
scroll to top