Đầu tuần tới, cổ phiếu CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh lên sàn UPCoM

28/07/2018 | 22:51:50

Ngày 30/7, Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh sẽ đưa 3,45 triệu cổ phiếu PTX.với tổng giá trị đăng ký giao dịch đạt 34,5 tỷ đồng chính thức lên sàn UPCoM.

CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh (PTS Nghệ Tĩnh) được thành lập trên cơ sở cổ phần hóa Xí nghiệp Vận tải Xăng dầu thuộc Công ty Xăng dầu Nghệ Tĩnh với vốn điều lệ ban đầu là 7,5 tỷ đồng.

Tới năm 2004, Công ty đã tăng vốn điều lệ lên 11,5 tỷ đồng và tới tháng 6/2010 thì vốn điều lệ của công ty đã tăng lên 23 tỷ đồng.

Tháng 1/2018, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam đã cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán cho Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh với số vốn điều lệ là 34,5 tỷ đồng.

Mảng tạo doanh thu chính (chiếm 85% – 87%%) của Công ty đến từ kinh doanh xăng dầu và các sản phẩm hóa dầu của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

Hiện tại, Công ty có hơn 30 cửa hàng xăng dầu thực hiện kinh doanh trên địa bàn 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Hoạt động kinh doanh vận tải xăng dầu của công ty chiếm tỷ trọng xấp xỉ 10% trong doanh thu hàng năm, bao gồm vận tải xăng dầu phục vụ cho các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thanh Hóa và vận tải tái xuất sang Lào.

Đội xe của Công ty có trên 80 phương tiện được đầu tư hiện đại, ngoài kênh vận chuyển truyền thống thì doanh nghiệp này còn vận chuyển nhiên liệu xăng máy bay cho Công ty cổ phần Nhiên liệu Bay Petrolimex (Petrolimex Aviation).

Đến hết quý I/2018, Công ty đạt doanh thu 299 tỷ đồng tương đương 30,5% kế hoạch năm 2018. Lợi nhuận sau thuế đạt 2.002 triệu đồng tương đương 35% kế hoạch năm 2018.

Kết quả kinh doanh năm 2016 – 2017:

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu 2016 2017
Vốn chủ sở hữu 35,6 49,33
Doanh thu thuần 772,6 1.019,7
Lợi nhuận sau thuế 4,7 5,5
Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (%) 0,57 0,54
Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu (%) 57 13
Giá trị sổ sách (VNĐ/CP) 15.485 14.301
Tỷ lệ cổ tức (%) 10 13

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2017

Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2018:

Chỉ tiêu Năm 2018
Doanh thu thuần (tỷ đồng) 1.098
Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng) 6,365
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (%) 0,6
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ (%) 16,3
Cổ tức (%) 13

Nguồn: Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh

Theo Báo Đầu tư

Chia sẻ bài viết

submit to reddit
scroll to top