Hà Tĩnh : Bán đất ở cho dân từ năm 1993, giờ lại “đè” dân ra đòi thu tiền

27/05/2018 | 21:22:38

Cuối năm 1992, UBND xã Thạch Lâm có chủ trương xây dựng trạm biến áp, dây điện và đầu tư xây dựng hạ tầng, UBND xã Thạch Lâm họp Hội đồng thống nhất cấp bán khoảng 500m2/suất đất ở, cho các hộ có con trai đến tuổi trường thành theo quy chế thu tiền. Những năm qua, các hộ đã làm lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), số diện tích đất thừa của dân không phải nộp thêm tiền

Nhưng từ đầu năm 2017 đến nay, xã Thạch Lâm “đẻ” ra luật mới, thu thêm 100% tiền đất ngoài sổ đỏ. Mặc dù trên 40 hộ dân đã có kiến nghị và đã nhiều cuộc họp, nhưng chính quyền địa phương vẫn cương quyết ép dân, buộc họ phải đấu tranh lại quyền lợi chính đáng…

Theo đơn ông Phan Văn Liệu, đại diện trên 40 hộ dân có đất dọc tuyến Tỉnh lộ 17, tại địa bàn xã Thạch Lâm gửi các cấp, ngành và Báo Người cao tuổi, trình bày về việc địa phương thu 100% tiền đất ngoài sổ đỏ là không đúng quy định của pháp luật. Lí do, những năm trước đây, các hộ dân có đất được cấp bán thời đó, sau khi đo đạc lại số đất thừa ngoài sổ đỏ không phải nộp tiền, nay lại ép đất nộp. Không riêng gia đình ông Liệu, mà hàng chục hộ được UBND xã cấp đất có thu tiền theo tiêu chuẩn trong nhà có con trai đến tuổi trưởng thành, nay bị thu thêm 100% tiền đất là không phù hợp.

Khu vực có trên 40 hộ dân bị thu 100% tiền đất thừa so với sổ đỏ, thuộc Tỉnh lộ 17, xã Thạch Lâm

Theo ông Liệu: Để có tiền xây dựng trạm biến áp, dây điện và đầu tư xây dựng hạ tầng, năm 1992, UBND xã Thạch Lâm họp Hội đồng thống nhất bán khoảng 500m2/suất đất ở, các hộ có nhu cầu mua đất đến nộp tiền tại xã, xã cử cán bộ ra hiện trường thửa đất đo đạc, đóng mốc cho các hộ đã nộp tiền. Sau thời gian dài bà con sinh sống không xảy ra tranh chấp gì, nay có chủ trương đo đạc, cấp sổ đỏ lại, thì có trên 40 hộ dân trong đợt này, có đất do đạc trước đây không chính xác so với diện tích trong sổ đỏ đã cấp, chính quyền xã Thạch Lâm và huyện Thạch Hà định thu thêm 100% giá đất hiện hành tại khu vực đó, nên người dân không chấp thuận.

Tại các điều khoản trong Thông tư của Bộ Tài chính cũng quy định rõ, về việc thu tiền sử dụng đất khi cấp giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân đối với đất đã sử dụng ổn định từ trước ngày 15/10/1993, mà không có một trong các loại giấy tờ, quy định tại Khoản 1, Điều 100 Luật Đất đai năm 2013. Theo Nghị định số 45/2014/NĐ-CP của Chính phủ, quy định về thu tiền sử dụng đất, Khoản 2, Điều 5 đối với hộ gia đình, cá nhân quy định: a) Chuyển từ đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở thuộc khu dân cư không được công nhận là đất ở theo quy định tại Khoản 6, Điều 103 Luật Đất đai năm 2013 sang làm đất ở; chuyển từ đất có nguồn gốc là đất vườn, ao gắn liền nhà ở nhưng người sử dụng đất tách ra để chuyển quyền, hoặc do đạc khi đo vẽ bản đồ địa chính từ trước ngày 1/7/2004, đã tự đo đạc tách thành các thửa riêng sang đất ở, thì thu tiền sử dụng đất bằng 50% chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền”.

Qua tìm hiểu được biết, dọc tuyến Tỉnh lộ 7, đoạn xã Thạch Lâm đều cấp trước năm 1993, số hộ được cấp sổ đỏ trước đây không ai nộp tiền đất thừa ngoài sổ đỏ, vì khi xã bán đo đạc khoảng 500m2 đất ở, do thiếu tiền ngân sách hay lí do nào đó, mà UBND xã Thạch Lâm và huyện Thạch Hà ghi trong sổ đỏ cho người dân là 160m2, thể hiện trên bản đồ 371 đều có diện tích tương đương 500m2 đất ở. Theo Thông tư Bộ Tài chính, Nghị định số 45/2014/NĐ-CP, hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 2013, việc chuyển số đất liền kề thửa đất thành đất ở không thể thu 100% chênh lệch giữa tiền sử dụng đất thừa của các hộ tính theo giá đất ở, với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, mà UBND xã Thạch Lâm và huyện Thạch Hà phải có trách nhiệm hợp thức, không thu tiền đất của các hộ dân.

Ông Phan Văn Liệu, đại diện trên 40 hộ dân viết đơn kiến nghị, kí tên đồng tình gửi đến các cấp chính quyền và Báo Người cao tuổi

Vấn đề sai sót này thuộc về chính quyền, chứ không phải của người dân. Như vậy, việc chính quyền xã Thạch Lâm và huyện Thạch Hà áp đặt, thu tiền thuế số đất ngoài sổ đỏ của dân hiện có trái pháp luật, yêu cầu các cấp ngành tỉnh Hà Tĩnh làm rõ, đối thoại với các hộ dân, tìm ra điểm chung hợp lòng dân, tạo điều kiện người dân hoàn thành trách nhiệm quyền và nghĩa vụ, giải quyết đứt điểm, trả lời Báo Người cao tuổi theo quy định của Luật Báo chí.

Báo điện tử Ngày mới (Báo Người cao tuổi) sẽ trở lại vụ việc này khi có diễn biến mới.

Tác giả: Công Minh

Nguồn tin: ngaymoionline.com.vn

Chia sẻ bài viết

submit to reddit
scroll to top