Hà Tĩnh: Xử phạt 435 triệu đồng đối với Công ty CP xây dựng Tiến Đạt vì hành vi vi phạm bảo vệ môi trường

14/08/2018 | 14:53:31

Vừa qua, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Công ty CP Xây dựng Tiến Đạt với tổng mức 435 triệu đồng.

Nước thải không qua xử lý của các hồ nuôi tôm Tiến Đạt chảy thẳng ra môi trường

Đây là Công ty nuôi tôm đã có hành vi xả thải ra môi trường không thông qua bất cứ hệ thống xử lý nào, gây ô nhiễm nghiêm trọng và bức xúc cho hàng chục hộ dân tại thôn Hồng Thịnh (xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) mà Tạp chí điện tử Moitruong.net.vn đã phản ánh tới độc giả.

Quyết định số 2222/QĐ-UBND ngày 27/7/2018 của UBND tỉnh Hà Tĩnh nêu rõ “Công ty CP Xây dựng Tiến Đạt đã thực hiện các hành vi vi phạm về bảo vệ môi trường; xả nước thải có chứa thông số môi trường thông thường (BOD­5 vượt 28,8 lần) vào môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải (theo QCVN 02-19/2014/BNNPTNT) trên 10 lần trong trường hợp thải lượng nước thải từ 80m3/ngày (24 giờ) quy định tại Điểm g Khoản 7 Điều 13 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ.

Hình thức phạt chính số tiền 290.000.000 đồng, cộng tăng thêm 50% của mức phạt tiền đối với hành vi nêu trên với thông số COD vươt quy chuẩn kỹ thuật 15,67 lần quy định tại Khoản 7 Điều 13 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ. Tổng tiền xử phạt vi phạm hành chính là 435.000.000 đồng. Bên cạnh đó Công ty CP Xây dựng Tiến Đạt cũng bị xử phạt hình thức bổ sung là đình chỉ hoạt động gây ô nhiễm của Công ty 03 tháng kể từ ngày 30/6/2018 theo quy định tại Điểm a Khoản 8 Điều 13 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ.

Đồng thời UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng yêu cầu phía Công ty phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả của hành vi vi phạm, cụ thể: Buộc Công ty phải cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải, đảm bảo đáp ứng yêu cầu thu gom, xử lý toàn bộ nước thải phát sinh đạt quy chuẩn kỹ thuật theo quy định trước khi thải ra môi trường; Buộc chi trả chi phí trưng cầu giám định 02 mẫu nước thải vượt quy chuẩn quy định theo định mức đơn giá ban hành; Công ty phải đình chỉ ngay hành động vi phạm hành chính nêu trên, thực hiện nghiêm túc các biện pháp khắc phục hậu quả trong thời gian 03 tháng kể từ ngày nhận được Quyết định, báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh Hà Tĩnh và Sở TN&MT Hà Tĩnh để kiểm tra, giám sát thực hiện.

Tác giả: Ngọc Trâm

Nguồn tin: Báo Môi trường và Cuộc sống

Chia sẻ bài viết

submit to reddit
scroll to top