HĐND huyện Diễn Châu (Nghệ An) tổ chức kỳ họp thứ 6 khóa 19

07/07/2018 | 17:45:27
Sáng ngày 5/7, Hội đồng nhân dân huyện Diễn Châu tổ chức kỳ họp thứ 6, khóa 19, nhiệm kỳ 2016-2021.

Các đại biểu tham gia kỳ họp.

Tại kỳ họp đã thông qua 8 báo cáo, 6 tờ trình. Trong đó, trọng tâm là báo cáo đánh giá tình hình kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Theo đó, tổng giá trị sản xuất 6 tháng đầu năm của huyện đạt trên 5.260 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng đạt 8,2%. Một số lĩnh vực đạt cao như:  Sản lượng lương thực  đạt  hơn 68.500 tấn, tăng 1,97%  cùng kỳ. Thu ngân sách toàn huyện hơn 295 tỷ đồng, đạt trên 105% dự toán, thu hút đầu tư đạt 1700 tỷ đồng. Xây dựng nông thôn mới có thêm 2 xã về đích, nâng tổng số xã nông thôn mới toàn huyện lên 20/38 xã, bằng 52,6%. Chất lượng giáo dục toàn diện tiếp tục xếp trong tốp đầu của tỉnh. Giải quyết việc làm mới cho 1.650 lao động, đảm bảo công tác an sinh xã hội. Trật tự xã hội, Quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Đồng chí Trần Văn Cương – Bí thư huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện bế mạc kỳ họp.

Để hoàn thành 31 chỉ tiêu, kế hoạch năm 2018, UBND huyện Diễn Châu đã đưa ra 9 nhóm giải pháp để tập trung chỉ đạo, điều hành. Tại kỳ họp, HĐND huyện sẽ thông qua nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2019; Nghị quyết thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2018;  Nghị quyết điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020… của huyện Diễn Châu.
Nguồn: Vân Anh – Lê Đồng (TTĐT Diễn Châu)

Chia sẻ bài viết

submit to reddit
scroll to top