Huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An: Phó Chủ tịch UBND huyện bác ý kiến của lãnh đạo cũ, “lấn sân” thi hành án…

01/08/2018 | 15:53:44

Với danh nghĩa là giúp nhau làm ăn, nhưng sau một thời gian dài “giúp nhau”, khi ôm gọn hơn 1,2 tỷ đồng của các cá nhân, kẻ “được giúp” tuyên bố vỡ nợ, không có khả năng thanh toán. Kiện nhau ra tòa, tòa tuyên kẻ lừa đảo phải trả nợ. Thế nhưng, nhờ một Công văn của ông Phan Xuân Vinh, Phó Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu, kẻ lừa đảo có cơ hội thoát được nợ nần…

Ông Đặng Ngọc Đường, cùng các bà Tăng Thị Hoài, Ngô Thị Nhan và Võ Thị Ngọ, trú tại xóm trú tại xóm 1, 2 và xóm 4, xã Diễn Quảng, cùng và 11 người khác ở huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An là nguyên đơn kiện vợ chồng bà Trần Thị Vinh và ông Nguyễn Văn Thư, trú tại xóm 1, xã Diễn Quảng, huyện Diễn Châu về việc chiếm đoạt tài sản công dân. TAND huyện Diễn Châu đã xét xử và Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) huyện đã ra các quyết định thi hành án, buộc bị đơn Trần Thị Vinh và Nguyễn Văn Thư, phải trả cho các nguyên đơn tổng số tiền 1.224.524.000 đồng, ngoài ra phải trả án phí dân sự là 51.787.000 đồng, tổng số tiền là 1.276.311.000 đồng.

Các công dân khiếu nại Công văn số 890/UBND-TNMT ngày 23/5/2018 của UBND huyện Diễn Châu

Do bà Vinh và ông Thư không tự nguyện thi hành án, để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho người được thi hành án, Chi cục THADS huyện Diễn Châu, đã ra Quyết định cưỡng chế thi hành án số 07/QĐ-THA ngày 20/1/2015 kê biên tài sản của gia đình bà Vinh, ông Thư gồm: Nhà và tài sản trên đất và quyền sử dụng đất số 391, tờ bản đồ số 3, diện tích 610 m2 Thửa đất số 1270, tờ bản đồ số 3, diện tích 160 m2, tại xóm 1 xã Diễn Quảng, bìa đất mang tên Trần Thị Vinh.

Khi đang tổ chức thi hành cưỡng chế thửa đất số 391, tờ bản đồ số 3, diện tích 610 m2 tại xóm 1 xã Diễn Quảng, thì bà Tăng Thị Bảy, trú tại xóm 7, xã Diễn Hạnh, xin gặp và đưa cho Hội đồng cưỡng chế một bộ hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa bà Tăng Thị Bảy với vợ chồng bà Trần Thị Vinh, được thực hiện từ ngày 28/12/2012. Nhưng đến thời điểm cưỡng chế bà Bảy`vẫn chưa được UBND huyện Diễn Châu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Căn cứ theo Điều 75 Luật THADS năm 2008, xử lí tài sản khi có tranh chấp, Hội đồng Chi cục THADS huyện Diễn Châu vẫn cưỡng chế kê biên tài sản và yêu cầu bà Tăng Thị Bảy khởi kiện tại Tòa, hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết trong thời hạn 30 ngày.

Bà Bảy không khởi kiện ra tòa, mà gửi đơn khiếu nại lên Cục THADS tỉnh Nghệ An. Ngày 2/3/2015 Chi cục THADS huyện Diễn Châu, nhận được đơn khiếu nại của bà Tăng Thị Bảy, do Cục THADS tỉnh chuyển đến. Để giải quyết đơn khiếu nại của bà Bảy, Chi cục THADS huyện Diễn Châu đã tiến hành xác minh và làm việc với Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Diễn Châu, phát hiện hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất của bà Tăng Thị Bảy với bà Trần Thị Vinh, chưa được vào sổ tiếp nhận hồ sơ, tại Trung tâm giao dịch một cửa, để làm thủ tục đăng kí quyền sử dụng đất và cũng không có hồ sơ lưu tại Văn phòng, mặc dù hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã được hoàn tất thủ tục. Để làm rõ việc chuyển nhượng này, Chi cục THADS huyện Diễn Châu có Công văn gửi Văn phòng Đăng kí quyền sử dụng đất huyện, xác nhận và làm rõ việc chuyển nhượng trên giữa bà Bảy và bà Vinh? Theo Công văn trả lời của Văn phòng Đăng kí quyền sử dụng dụng đất, thì việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất của bà Trần Thị Vinh với bà Tăng Thị Bảy, đã bị UBND huyện Diễn Châu giao cho Văn phòng Quản lý quyền sử dụng đất tạm dừng, chưa thực hiện việc chuyển nhượng về đất, trước khi bà Tăng Thị Bảy và bà Trấn Thị Vinh, nộp các khoản tài chính với Nhà nước. Do vậy hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất của bà Trần Thị Vinh chưa được xác lập cho bà Tăng Thị Bảy. Trong Công văn trả lời số 883/CTHADS-KT ngày 20/8/2015 của Cục THADS tỉnh Nghệ An gửi UBND tỉnh Nghệ An đã khẳng định, Quyết định cưỡng chế số 07/QĐ-CCTHA ngày 20/1/2015 của Chi cục THADS huyện Diễn Châu là đúng quy định của pháp luật.

Quyết định cưỡng chế kê biên tài sản số 07/QĐ-CCTHA ngày 20/1/2015 của Chi cục THADS huyện Diễn Châu ban hành là đúng luật. Không đồng ý với Quyết định này, bà Bảy có đơn kiến nghị gửi Chi cục THADS huyện Diễn Châu, đề nghị hủy bỏ một phần trong Quyết định cưỡng chế số 07, có nghĩa là đưa thửa đất số 391 tờ bản đồ số 03 tại xã Diễn Quảng, bìa đỏ mang tên bà Trần Thị Vinh ra khỏi Quyết định cưỡng chế. Kiến nghị của bà Bảy không được Chi cục THADS huyện Diễn Châu chấp nhận, vì hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa bà Trần Thị Vinh và bà Tăng Thị Bảy chưa được vào sổ tiếp nhận tại Trung tâm Giao dịch một cửa huyện Diễn Châu. Không có hồ sơ lưu tại văn phòng. Hồ sơ đã bị UBND huyện Diễn Châu có văn bản đề nghị ngăn chặn không cho giao dịch nhằm tẩu tán tài sản, nên Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Diễn Châu đã tiến hành trả lại hồ sơ qua Trung tâm Giao dịch một cửa huyện.

Như vậy thửa đất số 391 tờ bản đồ số 03 hiện nay vẫn thuộc quyền sử dụng của bà Trần Thị Vinh để thi hành án, còn việc giao dịch chuyển nhượng giữa bà Vinh và bà bà Bảy chưa hoàn tất do đã bị UBND huyện Diễn Châu tạm dừng trước đó và đã bị trả lại hồ sơ.

Không đồng ý với trả lời của Chi cục THADS huyện Diễn Châu, bà Tăng Thị Bảy tiếp tục gửi đơn kiến nghị lên Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu. Theo đó ông Phan Xuân Vinh, Phó Chủ tịch UBND huyện đã kí Công văn số 890/UBND-TNMT ngày 23/5/2018, gửi Chi cục THADS huyện Diễn Châu và bà Tăng Thị Bảy. Công văn viện dẫn các Điều 168, Điều 692 Bộ luật Dân sự. Khoản 4, Điều 146 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP. Khoản 19, Điều 4, Luật Đất đai, để bênh vực cho bà Tăng Thị Bảy và kết luận: “Nay UBND huyện Diễn Châu nhận thấy việc tạm dừng chưa thực hiện chuyển nhượng về đất đai của bà Trần Thị Vinh bằng Phiếu chuyển đơn số 144/UBND/PC ngày 1/3/2012 của UBND huyện… Là không đúng theo quy định của pháp luật. Việc UBND huyện ban hành phiếu chuyển đơn số 144/UBND/PC ngày 1/12/2012 là sai cả nội dung lẫn hình thức theo quy định”.

Mặc dù Chi cục THADS huyện Diễn Châu trực thuộc Cục THADS tỉnh Nghệ An nhưng trong Công văn, ông Phó Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu vẫn “phán”: ” Đề nghị Chi cục THADS huyện Diễn Châu ra quyết định thu hồi một phần Quyết định cưỡng chế kê biên tài sản số 07/QĐ-THA ngày 20/1/2015, để UBND huyện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Tăng Thị Bảy”. Đây là Công văn giải quyết đơn thư gửi cho công dân, nhưng ông Phó Chủ tịch đã ”khẳng định”các văn bản ban hành của UBND huyện trước đây là không đúng, là sai cả nội dung lẫn hình thức, là một điều khó hiểu?

Từ một mảnh đất đang bị cưỡng chế thi hành án để trả nợ, nhưng nhờ một Công văn, do ông Phó chủ tịch UBND huyện Diễn Châu kí, bà Nguyễn Thị Vinh có cơ hội thoát nợ, nhờ tẩu tán được tài sản.

Ông Đặng Ngọc Đường và các bà Tăng Thị Hoài, Ngô Thị Nhan và Võ Thị Ngọ đang viết đơn tố cáo Công văn 890 của UBND huyện Diễn Châu do Phó Chủ tịch Phan Xuân Vinh kí. Hiện các cơ quan chức năng đang vào cuộc xác minh để làm rõ Văn bản số 144/UBND/PC ngày 1/3/2012 của UBND huyện… Là không đúng theo quy định của pháp luật. Việc UBND huyện ban hành Phiếu chuyển đơn số 144/UBND/PC ngày 1/12/2012 là sai cả nội dung lẫn hình thức theo quy định”,hay Công văn 890 của UBND huyện Diễn Châu do Phó Chủ tịch Phan Xuân Vinh kí mới sai cả nội dung và hình thức nhằm mục đích gì?

Tác giả: Nguyễn Hữu Mai

Nguồn tin: ngaymoionline.vn

Chia sẻ bài viết

submit to reddit
scroll to top