Không bàn giao đất, Chủ tịch huyện chỉ đạo chấm dứt hợp đồng để “phối hợp vận động”

31/05/2018 | 08:50:27
Căn nhà của bà Huyền (ảnh: P.V)
Căn nhà của bà Huyền (ảnh: P.V)

Chia sẻ bài viết

submit to reddit
scroll to top