Kim ngạch xuất khẩu Hà Tĩnh đạt trên 291 triệu USD

04/07/2018 | 07:12:26
Từ đầu năm đến nay, hoạt động xuất khẩu trên địa bàn Hà Tĩnh có nhiều khởi sắc. Bên cạnh doanh nghiệp lớn như Formosa Hà Tĩnh, nhiều công ty khác như Vinatex Hồng Lĩnh, Công ty CP May Hà Tĩnh, Công ty CP Sao Mai… vẫn giữ được nhịp độ tăng trưởng khá ổn định.

Kim ngạch xuất khẩu Hà Tĩnh đạt trên 291 triệu USDXuất khẩu các mặt hàng từ Formosa Hà Tĩnh đạt 253,6 triệu USD

Theo đó, kim ngạch xuất khẩu 6 tháng đầu năm đạt 291,95 triệu USD, tăng 153,08% so với cùng kỳ, đạt 62,2% kế hoạch (cùng kỳ năm trước tăng 106,6%).

Đặc biệt, xuất khẩu các mặt hàng từ Formosa Hà Tĩnh đạt 253,6 triệu USD, chiếm tỷ trọng 87,8% tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh. Bên cạnh đó, Vinatex Hồng Lĩnh, Công ty CP May Hà Tĩnh, Công ty CP Sao Mai… vẫn là những doanh nghiệp giữ được những đơn hàng xuất khẩu khá ổn định.

Kim ngạch nhập khẩu 6 tháng đạt 808,53 triệu USD, tăng 94,3% so với cùng kỳ, bằng 32,96% kế hoạch năm. Trong đó, nhập khẩu trực tiếp của Formosa Hà Tĩnh đạt 702,25 triệu USD, chiếm tỷ trọng 86,8% trong tổng kim ngạch nhập khẩu của doanh nghiệp trong tỉnh.

Nguồn tin: Báo Hà Tĩnh

Chia sẻ bài viết

submit to reddit
scroll to top