Lãnh đạo Đài PT-TH các tỉnh bắc miền Trung tham quan Formosa

14/07/2018 | 10:53:18

Lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các Đài PT-TH trong cụm thi đua số 4 (6 tỉnh bắc miền Trung) đã tham quan Dự án Khu liên hợp luyện cán thép và cụm cảng nước sâu Sơn Dương của Tập đoàn Formosa.

Tại Khu kinh tế Vũn Áng, lãnh đạo, phóng viên các Đài PT-TH trong cụm thi đua số 4, Bộ Thông tin và Truyền thông đã đi tham quan, tìm hiểu thực tế về quy mô, quy trình hoạt động và hiệu quả sản xuất kinh doanh của dự án Khu liên hợp luyện cán thép và cụm cảng nước sâu Sơn Dương của Tập đoàn Formosa.

Lãnh đạo các đài PT-TH các tỉnh bắc miền Trung tham quan nhà máy luyện cán thép

Chứng kiến hoạt động của Nhà máy luyện cán thép, các nhà máy nhiệt điện, cụm cảng nước sâu Sơn Dương và hệ thống các công trình, hạng mục bảo vệ môi trường .. lãnh đạo, phóng viên các Đài PT-TH trong cụm thi đua số 4 đã có cái nhìn đầy đủ, khách quan hơn về dự án Khu liên hợp luyện cán thép và cụm cảng nước sâu Sơn Dương của tập đoàn Formosa từ đó để có định hướng thông tin trên sóng của mình.

Lãnh đạo các Đài PT-TH trong cụm thi đua cũng bày tỏ vui mừng trước những đóng góp của Công ty TNHH Hưng nghiệp gang thép Formosa Hà Tĩnh vào tốc độ tăng trưởng của đất nước, của Hà Tĩnh, nhất là các hoạt động đảm bảo an sinh xã hội, chính sách ưu tiên giải quyết việc làm cho con em các địa phương trong vùng.

Mong muốn Công ty phối hợp chặt chẽ với các Đài PT-TH trong cụm thi đua để làm tốt công tác thông tin định hướng dư luận, thông tin tuyển dụng lao động vào làm việc tại khu liên hợp luyện cán thép và cụm cảng nước sâu Sơn Dương.

Tác giả: Nam Trung

Nguồn tin: Truyền hình Hà Tĩnh

Chia sẻ bài viết

submit to reddit
scroll to top