Nắm chắc tình hình, xử lý ngay vấn đề phát sinh, tác động xấu đến kinh tế – xã hội thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý nhà nước

05/05/2022 | 15:05:37

Là yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tại Thông báo số 287/TB-UBND ngày 29/4 về kết luận tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 4 năm 2022.

Tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi đảm bảo an toàn, khoa học, hiệu quả

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu trong tháng 5, các cấp, các ngành theo dõi sát tình hình, diễn biến dịch bệnh, tập trung chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả để phục hồi, phát triển kinh tế – xã hội; không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác; tăng cường tuyên truyền, đề cao ý thức của người dân.

Sở Y tế chỉ đạo hoàn thành việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên và chủ động các phương án tiêm mũi 4, nhất là các đối tượng ưu tiên theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Chuẩn bị sẵn sàng các phương án tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi đảm bảo an toàn, khoa học, hiệu quả. Chủ động rà soát y tế dự phòng, y tế cơ sở; tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương trong công tác điều trị, không để quá tải hệ thống y tế, nhất là y tế cơ sở. Sẵn sàng kịch bản đáp ứng cho mọi tình huống, kể cả khi xuất hiện biến chủng mới lây lan nhanh, nguy hiểm hơn.

Tiếp tục đẩy mạnh phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội

Các sở, ngành tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ và Kế hoạch số 153/KH-UBND ngày 04/3/2022 của UBND tỉnh. Các Tổ công tác được UBND tỉnh thành lập tiếp tục bám sát kịch bản tăng trưởng để triển khai các nhiệm vụ theo Kế hoạch đã ban hành.

Các sở, ban, ngành có trách nhiệm nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện và chủ động làm việc với các địa phương để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, xử lý ngay những vấn đề phát sinh, tác động xấu đến kinh tế – xã hội thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý nhà nước.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục rà soát, hoàn thiện dự thảo Quy hoạch tỉnh để trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho ý kiến; tổ chức lấy ý kiến các chuyên gia, Tổ tư vấn kinh tế – xã hội của tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, cộng đồng dân cư… theo quy định; rà soát, tham mưu UBND tỉnh kế hoạch kiểm tra và danh mục dự án kiểm tra dự án chậm tiến độ trong năm 2022, đồng thời phối hợp Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện báo cáo giám sát các dự án chậm tiến độ theo yêu cầu của HĐND tỉnh.

Sở NN&PTNT chỉ đạo sản xuất nông nghiệp đảm bảo đúng thời vụ; rà soát, điều tiết nguồn nước đảm bảo phục vụ sản xuất; chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh (như bệnh khảm lá sắn…). Tham mưu giải pháp để tháo gỡ khó khăn đối với lĩnh vực thuỷ sản. Chỉ đạo tích cực phòng chống cháy rừng. Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý, ngăn chặn có hiệu quả việc phá rừng, khai thác lâm sản, săn bẫy động vật rừng… Đồng thời, chủ động làm việc với Bộ NN&PTNT, Bộ Tài chính để sớm giải quyết kinh phí hỗ trợ khắc phục thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh; phối hợp Sở Tài chính khẩn trương tổ chức đấu thầu mua xi măng năm 2022 để kịp thời cung ứng cho các địa phương làm đường giao thông nông thôn; phối hợp các bộ, ngành Trung ương để sớm phê duyệt Quy hoạch chung Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Bắc Trung Bộ; đồng thời, chủ động xây dựng các kế hoạch để triển khai thực hiện.

Sở Công Thương tiếp tục theo dõi, chỉ đạo thực hiện kịch bản tăng trưởng để thúc đẩy ngành công nghiệp; tham mưu giải pháp tháo gỡ các vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ các dự án công nghiệp sớm đi vào hoạt động; bám sát tiến độ Quy hoạch điện VIII. Phối hợp Điện lực Nghệ An để đảm bảo cấp điện cho sinh hoạt, sản xuất trong mùa nắng nóng. Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tiếp tục theo dõi, nắm bắt thông tin về tình hình cung ứng xăng dầu trên địa bàn để kịp thời tham mưu, chỉ đạo xử lý trong trường hợp có biến động bất thường xảy ra.

Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam hoàn thiện dự thảo Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước tại KKT Đông Nam và các KCN để báo cáo UBND tỉnh trong tháng 5/2022. Bám sát tiến độ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án KCN Hoàng Mai II và KCN Thọ Lộc để giải trình, cung cấp thông tin kịp thời. Rà soát, hoàn chỉnh Hồ sơ điều chỉnh dự án đầu tư Cảng nước sâu Cửa Lò tham mưu Ban cán sự đảng UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Phối hợp Sở Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án Tuyến kết nối từ đường D4 đến khu bến cảng phía Bắc cảng Cửa Lò trình các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trước tháng 7/2022…

Sở Du lịch tiếp tục triển khai kế hoạch phục hồi ngành du lịch; phối hợp Sở LĐTB&XH để giải quyết khó khăn về nhân lực ngành du lịch; tham mưu tổ chức Diễn đàn liên kết phát triển du lịch giữa Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bắc Trung Bộ mở rộng 2022 tại Nghệ An; phối hợp hỗ trợ tuyên truyền quảng bá, xúc tiến du lịch, nhất là dịp 30/4, 1/5 đảm bảo an toàn, hiệu quả; phối hợp các địa phương kiểm tra việc niêm yết, công khai giá dịch vụ ở các nhà hàng, khách sạn.

Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phân bổ chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021-2025. Phối hợp các ngành liên quan tham mưu triển khai Quyết định số 10/2022/QĐ-TTg ngày 06/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về quy định trình tự, thủ tục chấp thuận chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ 02 vụ trở lên đối với quy mô dưới 500 ha; đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ đầu nguồn dưới 50ha. Hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về lãnh đạo nâng cao hiệu quả thực hiện chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 để trình UBND tỉnh trong tháng 5/2022. Đôn đốc UBND cấp huyện và Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện việc giải quyết tồn đọng cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân…

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công theo tiến độ cam kết

Các cấp, các ngành tập trung các biện pháp, tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, nhất là công trình trọng điểm và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công theo tiến độ cam kết (phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch năm 2022 được giao).

Trong đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu triển khai kế hoạch của Tổ công tác đầu tư công; tăng cường làm việc với các chủ đầu tư, kiểm tra thực địa các dự án, báo cáo và đề xuất các giải pháp xử lý kịp thời để đảm bảo mục tiêu đề ra.

Sở Giao thông vận tải chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án; phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung thực hiện dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam, nhất là công tác giải phóng mặt bằng; làm cơ quan đầu mối, chủ trì phối hợp các sở, ngành liên quan, xem xét thống nhất hình thức đầu tư các hạng mục tại Cảng hàng không Quốc tế Vinh theo đúng quy định.

Sở Tài chính phối hợp ngành Thuế, Hải quan tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp để đảm bảo thu ngân sách theo tiến độ; triển khai kịp thời, có hiệu quả các chính sách ưu đãi về thuế, phí hỗ trợ phục hồi sản xuất kinh doanh và phát triển kinh tế. Đôn đốc, tổng hợp báo cáo quyết toán kinh phí hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 và chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch năm 2021 để tham mưu UBND tỉnh trình Bộ Tài chính thẩm định cấp kinh phí còn thiếu theo quy định.

Cục Thuế quán triệt đến toàn hệ thống thực hiện tuyên truyền, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp chuyển sang áp dụng hóa đơn điện tử (trước ngày 01/7/2022).

Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo tuyệt đối an toàn phòng, chống dịch bệnh và hoàn thành tốt năm học 2021-2022; chuẩn bị tổ chức tốt các kỳ thi trên địa bàn tỉnh, nhất là kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Tăng cường công tác kiểm tra, khảo sát thực tế và hoàn thiện hồ sơ đánh giá để trình UBND tỉnh công nhận trường đạt chuẩn quốc gia theo kế hoạch. Tham mưu Quyết định phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 3, lớp 7, lớp 10 từ năm học 2022-2023 đảm bảo tiến độ trong tháng 5/2022.

Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức Lễ hội Làng Sen, kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; các hoạt động kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Phan Đăng Lưu… Phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức chương trình “Người mẹ Làng Sen”; chuẩn bị tổ chức Đại hội thể dục thể thao tỉnh Nghệ An lần thứ IX; tổ chức Lễ phát động “Toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước cho trẻ em năm 2022” tại huyện Quỳnh Lưu và huyện Quỳ Hợp.

Sở LĐTB&XH chủ trì, phối hợp với các sở, ngành để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về lao động; phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh để tham mưu tổ chức chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với công nhân lao động (dự kiến trong tháng 5). Kiểm tra, đôn đốc các địa phương, doanh nghiệp triển khai kịp thời hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động có quan hệ lao động, đang ở thuê, ở trọ, làm việc trong KCN, KKT. Tham mưu triển khai tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh, Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2022); chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện phòng, chống tai nạn, thương tích, phòng chống đuối nước trẻ em, đặc biệt là thời gian trước khi học sinh nghỉ hè…

Tăng cường công tác quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính.

Các sở, ngành, địa phương triển khai Kế hoạch số 247/KH-UBND ngày 19/4/2022 của UBND tỉnh về rà soát, đơn giản hoá thủ tục hành chính năm 2022 thuộc thẩm quyền quản lý và phạm vi giải quyết đúng thời hạn, đảm bảo chất lượng, nhất là 06 Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Tư pháp, Nội vụ, Giao thông vận tải. Đồng thời, triển khai việc tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2022 theo hướng dẫn của các Bộ, ngành liên quan và Văn phòng Chính phủ.

Sở Nội vụ đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện việc sắp xếp tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập theo nội dung Công điện số 209/CĐ-TTg ngày 28/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Sở Thông tin và Truyền thông tích cực tham mưu triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số; triển khai Kế hoạch số 241/KH-UBND ngày 15/4/2022 của UBND tỉnh về chương trình xác định chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số trên địa bàn…

Theo nghean.gov.vn

Chia sẻ bài viết

submit to reddit
scroll to top