Nghệ An chính thức cho vay mua nhà ở xã hội lãi suất 4,8%/năm

23/05/2018 | 09:21:38
Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Nghệ An đã chính thức triển khai chương trình cho vay mua nhà ở xã hội trên phạm vi toàn tỉnh với lãi suất 4,8%/năm. Đây là thông tin được người dân có thu nhập thấp rất kỳ vọng.
Hướng dẫn triển khai gói vay 
Ông Nguyễn Văn Vinh – Phó Giám đốc Ngân hàng CSXH tỉnh cho biết: Thực hiện Quyết định số 1571/QĐ-NHCS ngày 03/3/2018 của Tổng Giám đốc, chúng tôi đang tổ chức triển khai thực hiện chương trình cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ, với chỉ tiêu nguồn vốn được giao ban đầu 10 tỷ đồng. Hiện nguồn vốn đã được phân bổ về các huyện, thị. Sau khi được bố trí vốn, Ngân hàng CSXH đã tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ tín dụng hướng dẫn cho vay thuê, mua nhà ở xã hội; xây dựng mới, hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP.
Được biết, sau khi có giao sung chỉ tiêu kế hoạch tín dụng và kết quả giao vốn ủy thác từ nguồn ngân sách tỉnh năm 2018 cho Chi nhánh Nghệ An, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh đã có quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch tín dụng. Hiện, các phòng giao dịch cấp huyện đang tham mưu phân giao nguồn vốn đến cấp xã và triển khai các thủ tục theo quy định để nhanh chóng mang nguồn vốn đến đúng đối tượng thụ hưởng trong thời gian sớm nhất.
Nhu cầu vay vốn mua nhà ở xã hội rất cao nhưng nguồn còn hạn hẹp.

Đối tượng nào sẽ được th hưởng chính sách này?

Theo Nghị định số 100/NĐ-CP và hướng dẫn của NHCSXH, đối tượng được vay vốn bao gồm: người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng; người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị; người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân; cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.

Trừ đối tượng là người có công với cách mạng, các đối tượng còn lại để được vay vốn phải thuộc diện không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân.

Người vay vn phđáp ng điu kin gì?

Khi vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội, người vay vốn phải đáp ứng đủ các điều kiện như phải thực hiện gửi tiền tiết kiệm hàng tháng tại ngân hàng với thời gian gửi tối thiểu 12 tháng kể từ ngày ký Hợp đồng tín dụng với Ngân hàng Chính sách xã hội. Mức gửi hàng tháng tối thiểu bằng mức trả nợ hàng tháng của người vay vốn.

Bên cạnh đó, người vay vốn phải có có đủ vốn tự có tối thiểu 20% giá trị Hợp đồng mua bán/Hợp đồng thuê mua nhà ở xã hội đối với vay vốn để mua/thuê mua nhà ở xã hội; tối thiểu 30% giá trị dự toán hoặc phương án tính toán giá thành đối với vay vốn để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở. Mức vốn cho vay tối đa bằng 80% giá trị hợp đồng mua, thuê mua nhà ở xã hội.

Giải ngân vốn tại điểm giao dịch xã Nghi Long (Nghi Lộc).

Thời hạn cho vay tối thiểu là 15 năm và tối đa không quá 25 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên. Trường hợp người vay vốn có nhu cầu vay với thời hạn thấp hơn thời hạn cho vay tối thiểu thì thỏa thuận với Ngân hàng Chính sách xã hội nơi cho vay về thời hạn cho vay thấp hơn.

Thủ tục vay vốn như thế nào?

NHCSXH thực hiện cho vay ủy thác qua các tổ chức chính trị – xã hội. Để được vay vốn người vay phải gia nhập Tổ Tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) và đăng ký vay vốn tại Tổ TK&VV nơi cư trú hợp pháp. Ban quản lý Tổ tập hợp nhu cầu, tổ chức họp bình xét công khai có sự chứng kiến của Trưởng thôn và tổ chức hội cấp xã. Kết quả họp bình xét tại Tổ được ghi thành Biên bản và lập danh sách gửi Ban Xóa đói giảm nghèo cấp xã.

Do nguồn vốn ban đầu ít, nhu cầu vay vốn lớn nên Ban Xóa đói giảm nghèo cấp xã tổng hợp danh sách đề nghị vay vốn được các Tổ TK&VV gửi lên, tổ chức chấm điểm theo thang bảng điểm quy định và lập danh sách đề nghị vay vốn tương ứng với nguồn vốn được phân bổ gửi NHCSXH để làm căn cứ cho vay.

Tại NHCSXH nơi cho vay: Khi nhận được hồ sơ vay vốn do Tổ tiết kiệm và vay vốn gửi đến, NHCSXH nơi cho vay thông báo cho người vay đến làm thủ tục vay vốn và mang theo hồ sơ vay vốn. Cán bộ tín dụng thực hiện thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ vay vốn, lập báo cáo thẩm định và tiến hành các bước ký kết hợp đồng với người vay.

Căn cứ Hợp đồng tín dụng đã được ký kết giữa người vay vốn với NHCSXH nơi cho vay, người vay vốn mở tài khoản tiền gửi để gửi tiền tiết kiệm hàng tháng theo quy định và thực hiện gửi ngay từ tháng ký hợp đồng tín dụng.

Sau khi hồ sơ vay vốn được hoàn thiện, cán bộ thẩm định chuyển cho bộ phận kế toán làm căn cứ giải ngân theo tiến độ.

Chia sẻ bài viết

submit to reddit
scroll to top