Nghệ An: Cơ quan hành chính tiết kiệm hơn 7 tỷ đồng nhờ tự chủ

13/09/2018 | 07:38:52
Sở Tài chính Nghệ An cho biết, nhờ thực hiện cơ chế tự chủ, các cơ quan hành chính nhà nước đã tiết kiệm được hơn 7 tỷ đồng; trong đó cơ quan cấp tỉnh là 4,1 tỷ đồng, cơ quan cấp huyện là hơn 3 tỷ đồng.
hành chính
Các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã thực hiện nhiều biện pháp tiết kiệm kinh phí. Ảnh: Bùi Tư

Theo Sở Tài chính Nghệ An, trong năm 2017 tỉnh có 100% đơn vị hành chính cấp tỉnh và 62% đơn vị hành chính cấp huyện được giao khoán chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP.

Tổng số kinh phí được giao cho các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh trong năm 2017 trên 1.218 tỷ đồng, trong đó kinh phí được giao tự chủ là hơn 611,1 tỷ đồng. Thực hiện cơ chế tự chủ, các cơ quan cấp tỉnh đã tiết kiệm được 4,1 tỷ đồng, cấp huyện tiết kiệm được 3 tỷ đồng.

Cũng theo Sở Tài chính Nghệ An, có 512/194 đơn vị thực hiện tiết kiệm được kinh phí, tỷ lệ kinh phí tiết kiệm được so với kinh phí được giao là 0,2%. Đơn vị có tỷ lệ tiết kiệm so với kinh phí được giao cao nhất (16%) là Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam.

Số đơn vị có hệ số tăng thu nhập dưới 0,1 lần là 35 đơn vị; hệ số tăng thu nhập từ trên 0,1 đến 0,2 lần có 10 đơn vị; hệ số tăng thu nhập từ 0,2 đến 0,3 lần có 6 đơn vị. Đơn vị có người có thu nhập tăng thêm cao nhất là Chi cục Trồng trọt tỉnh nghệ An (670 nghìn đồng/tháng).

Sở này cho biết, số kinh phí tiết kiệm được là do một số cơ quan chưa tuyển đủ biên chế so với chỉ tiêu biên chế được cấp có thẩm quyền giao. Bên cạnh đó, một số đơn vị có nguồn thu phí, lệ phí được để lại theo chế độ quy định để hỗ trợ thêm cho nguồn chi thường xuyên của đơn vị. Đồng thời các cơ quan đã bám sát quy chế chi tiêu nội bộ và các văn bản điều hành ngân sách từ đầu năm của cấp có thẩm quyền.

Cùng với đó, các cơ quan đã thực hiện nhiều biện pháp tiết kiệm kinh phí như chủ động cắt giảm các hội nghị tập huấn không cần thiết; chủ động lồng ghép các hoạt động và nội dung hội nghị, hội thảo, tuyên truyền, tránh trùng lặp, chồng chéo, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng kinh phí; chủ động thực hiện rà soát, điều chỉnh các quy định chỉ tiêu nội bộ nhằm thực hành tiết kiệm chi phí quản lý hành chính (sử dụng diện nước, văn phòng phẩm, điện thoại, trang thiết bị văn phòng…).

Bùi Tư
Theo Thời báo tài chính

Chia sẻ bài viết

submit to reddit
scroll to top