Nghệ An định hướng đến 2020 phát triển 144 đô thị các loại

12/08/2018 | 20:22:17

Theo định hướng quy hoạch hệ thống đô thị tỉnh đến năm 2020, Nghệ An sẽ có 144 đô thị các loại, trong đó có 1 thành phố, 6 thị xã, 17 thị trấn huyện lỵ, 21 thị trấn khu vực và 99 thị tứ.

TP. Vinh là đô thị loại I thuộc tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Ông Hoàng Trọng Kim – Giám đốc Sở Xây dựng Nghệ An cho biết, đến nay quy hoạch chung các đô thị trên toàn tỉnh được phê duyệt là 118/144 đô thị, đạt tỷ lệ 82% và các địa phương đang tiếp tục lập quy hoạch các đô thị còn lại.

Đặc biệt, TP. Vinh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung đến năm 2020, tầm nhìn năm 2050 tại Quyết định số 52/QĐ – TTg ngày 14/1/2015.

TP. Vinh được xác định là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội và đầu mối giao lưu của tỉnh Nghệ An. Đầu tàu tăng trưởng và giải quyết các nhiệm vụ trọng yếu về phát triển kinh tế của tỉnh Nghệ An và vùng Bắc Trung bộ.

Thành phố Vinh là đô thị loại I, trung tâm của vùng Bắc Trung bộ về các lĩnh vực: Tài chính, thương mại, du lịch, khoa học – công nghệ, công nghệ thông tin, công nghiệp công nghệ cao, y tế, văn hóa, thể thao, giáo dục – đào tạo. Có vị trí quan trọng về an ninh – quốc phòng, đầu mối giao thông quốc gia, quốc tế.

UBND tỉnh đã phê duyệt quy hoạch chung thị xã Cửa Lò là đô thị loại III và đang phấn đấu để trở thành đô thị loại II; phê duyệt quy hoạch chung thị xã Hoàng Mai là đô thị loại IV, giữ vai trò trung tâm kinh tế trọng điểm phía Bắc của tỉnh, là đô thị động lực của vùng Nam Thanh – Bắc Nghệ, đang từng bước xây dựng và phát triển thành đô thị loại III; phê duyệt quy hoạch chung thị xã Thái Hòa là đô thị loại IV, giữ vai trò là trung tâm của vùng Tây Bắc Nghệ An, đang từng bước xây dựng phát triển thành đô thị loại III.

Hiện nay, huyện Con Công đang tổ chức lập quy hoạch đô thị Con Cuông theo hướng trở thành đô thị sinh thái, để thành lập thị xã trên địa bàn toàn huyện theo tiêu chuẩn đô thị loại IV.

Nghệ An là tỉnh có diện tích lớn nhất cả nước với 21 đơn vị hành chính, gồm 1 thành phố, 3 thị xã và 17 thị trấn huyện lỵ;… “TP. Vinh đã cơ bản hội tụ đủ điều kiện, yếu tố là đô thị trung tâm của vùng Bắc Trung bộ và tỉnh lỵ Nghệ An” – Giám đốc Sở Xây dựng Hoàng Trọng Kim đánh giá và cho biết thêm, tỉnh có hệ thống đô thị phân loại đầy đủ từ loại I đến loại V.

Tác giả: Thành Duy

Nguồn tin: Báo Nghệ An

 

Chia sẻ bài viết

submit to reddit
scroll to top