Nghệ An: Hàng loạt đảng viên bị xử lý kỷ luật

15/08/2018 | 08:13:56

Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp tỉnh Nghệ An đã kiểm tra 5.148 tổ chức đảng và 10.114 đảng viên (có 6.903 cấp ủy viên); giám sát chuyên đề 6.128 tổ chức đảng và 8.931 đảng viên; thi hành kỷ luật 29 tổ chức đảng và 1.740 đảng viên.

Ảnh minh họa

Từ đầu nhiệm kỳ 2015 – 2020 đến nay, cấp uỷ, tổ chức đảng các cấp tỉnh Nghệ An đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Cấp uỷ, UBKT các cấp đã chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình công tác kiểm tra, giám sát; chú trọng kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, việc triển khai thực hiện các chương trình, đề án, quy chế làm việc theo nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đã đề ra và giám sát việc triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII; kiểm tra, giám sát những địa bàn, lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh sai phạm. Quan tâm kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các kết luận sau thanh tra, kiểm tra.

Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã kiểm tra 5.148 tổ chức đảng và 10.114 đảng viên (có 6.903 cấp ủy viên); giám sát chuyên đề 6.128 tổ chức đảng và 8.931 đảng viên; thi hành kỷ luật 29 tổ chức đảng và 1.740 đảng viên.

UBKT các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 500 tổ chức đảng và 797 đảng viên (có 382 cấp ủy viên, chiếm 48%); kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 2.049 tổ chức đảng; kiểm tra việc thi hành kỷ luật đảng đối với 1.580 tổ chức đảng; kiểm tra tài chính đảng 407 tổ chức đảng về thu, chi ngân sách và sản xuất kinh doanh, 4.690 tổ chức đảng về thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí; giám sát chuyên đề 2.610 tổ chức đảng và 5.231 đảng viên; thi hành kỷ luật 363 đảng viên.

Công tác kiểm tra, giám sát đã phát huy tác dụng và hiệu quả trong việc phòng ngừa, hạn chế vi phạm, kịp thời khắc phục, chấn chỉnh những thiếu sót, khuyết điểm. Qua đó, góp phần lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương; tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Nhà Báo và Công Luận

Chia sẻ bài viết

submit to reddit
scroll to top