Nghệ An: Sắp có Chủ tịch UBND tỉnh mới thay ông Nguyễn Xuân Đường

26/09/2018 | 15:52:14
Nghệ An: Sắp có Chủ tịch UBND tỉnh mới thay ông Nguyễn Xuân Đường

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Đường sẽ về hưu từ 10/2018

Ngày 1/10 tới đây, HĐND tỉnh Nghệ An sẽ tổ chức bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh mới, thay ông Nguyễn Xuân Đường về hưu vào tháng 10/2018.

Theo đó, kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 dự kiến tổ chức vào sáng 1/10/2018. Tại kỳ họp này, HĐND tiến hành công tác cán bộ thuộc thẩm quyền.

Cụ thể, HĐND tỉnh sẽ tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 – 2021; miễn nhiệm và bầu bổ sung chức danh Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh.

Bà Cao Thị Hiền – Phó chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An đề nghị UBND tỉnh và Văn phòng HĐND tỉnh Nghệ An hoàn thiện hồ sơ, thủ tục liên quan đến việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 2 chức danh Chủ tịch UBND tỉnh và Trưởng ban Văn hóa – Xã hội.
Nguồn tin: Mạnh Hùng (thuonghieucongluan.com.vn)

Chia sẻ bài viết

submit to reddit
scroll to top