Nghệ An thu hút được 437 dự án sau nửa nhiệm kỳ 2015 – 2020

04/06/2018 | 10:49:15
 Coi thu hút đầu tư là chìa khóa phát triển, Nghệ An đã tập trung đầu tư hạ tầng để thu hút đầu tư hiệu quả. Sau nửa nhiệm kỳ 2015 – 2020, tỉnh đã thu hút được 437 dự án và đồng thời thu hồi nhiều dự án khác.

Nguồn tin: Báo Nghệ An

Chia sẻ bài viết

submit to reddit
scroll to top