Nghệ An: Yêu cầu người dân di dời khỏi chung cư C8 vì không đảm bảo an toàn

27/02/2023 | 08:47:35

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Thông báo số 107/TB-UBND gửi Hộ gia đình ông Hoàng Kim Nga – bà Lê Thị Luyên (Căn hộ số 111A, Nhà C8 thuộc Khu C, Khu chung cư Quang Trung, thành phố Vinh) về việc công bố kết luận kiểm định chất lượng công trình và yêu cầu di chuyển người và toàn bộ tài sản ra khỏi nhà chung cư có mức độ nguy hiểm cấp D.

Theo Thông báo này, trên cơ sở Kết luận của cơ quan chức năng về kiểm định chất lượng công trình Nhà C8 thuộc Khu C, khu chung cư Quang Trung, thành phố Vinh và đề nghị của Sở Xây dựng, UBND tỉnh Nghệ An thông báo đến hộ gia đình ông Hoàng Kim Nga và bà Lê Thị Luyên là chủ căn hộ số 111A, Nhà C8 thuộc Khu C, khu chung cư Quang Trung, thành phố Vinh.

Nhà C8 thuộc Khu C, Khu chung cư Quang Trung, thành phố Vinh đã được Sở Xây dựng công bố Kết luận kiểm định chất lượng tại Văn bản số 4551/SXD- GĐCL ngày 02/12/2022 như sau: “Công trình Nhà C8 thuộc khu C, Khu chung cư Quang Trung, thành phố Vinh có mức độ nguy hiểm cấp D: Khả năng chịu lực của kết cấu chịu lực không thể đáp ứng được yêu cầu sử dụng bình thường, nhà xuất hiện tình trạng nguy hiểm tổng thể (theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9381:2012 Hướng dẫn đánh giá mức độ nguy hiểm của kết cấu nhà và Quyết định số 681/QĐ- BXD ngày 12/7/2016 của Bộ Xây dựng về việc phê duyệt quy trình đánh giá an toàn kết cấu nhà ở và công trình công cộng)”.

Một góc Khu chung cư Quang Trung xuống cấp trầm trọng, không đảm bảo an toàn.

Theo quy định của pháp luật, Nhà C8 thuộc Khu C, Khu chung cư Quang Trung thuộc diện phải phá dỡ để đảm bảo an toàn cho người, tài sản và cộng đồng. Hiện nay đã có 47/48 hộ gia đình di dời toàn bộ tài sản và bàn giao nhà ở. Vì vậy, yêu cầu hộ gia đình ông Hoàng Kim Nga và bà Lê Thị Luyên nghiêm túc chấp hành việc phá dỡ và di chuyển người và toàn bộ tài sản ra khỏi nhà trước ngày 15/3/2023. Hết thời hạn trên, nếu ông – bà không chấp hành việc phá dỡ hoặc không bàn giao nhà ở, cơ quan chức năng sẽ tiến hành cưỡng chế theo đúng quy định.

Tại Thông báo này, UBND tỉnh Nghệ An giao UBND thành phố Vinh công bố công khai nội dung trên lên các phương tiện thông tin đại chúng theo đúng quy định; chuyển Thông báo này đến cho hộ gia đình ông Hoàng Kim Nga và bà Lê Thị Luyên trong thời gian 02 ngày, kể từ ngày phát hành Thông báo.

Tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn và vận động người dân khẩn trương di chuyển người và tài sản ra khỏi Nhà C8 thuộc Khu C, Khu chung cư Quang Trung đã bị hư hỏng nặng, có nguy cơ sập đổ, không còn bảo đảm an toàn cho người sử dụng (mức độ nguy hiểm cấp D) để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản. Đồng thời, chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan bố trí nhà ở tái định cư phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi nhất về nơi ở và hỗ trợ người dân trong quá trình di chuyển theo đúng quy định.

Theo Phạm Tuân/ Báo Tài nguyên & Môi trường

Chia sẻ bài viết

submit to reddit
scroll to top