Nghệ An: Yêu cầu xử lý nghiêm vi phạm ở dự án vui chơi, giải trí ven sông Lam

11/07/2018 | 14:38:01
UBND tỉnh Nghệ An có Công văn số 4523/UBND-CN (ngày 22/6/2018) chỉ đạo yêu cầu dừng thực hiện “Dự án xây dựng quần thể vui chơi giải trí và du lịch ven sông Lam tại phường Bến Thủy, thành phố Vinh” do Công ty CP đầu tư phát triển Nguyên Hưng làm chủ đầu tư.

Đối chiếu với Luật Đê điều, dự án trên vi phạm một số quy định, qua kiểm tra, việc xử lý còn chậm và chưa dứt điểm, gây phản cảm trong dư luận.

Dự án xây dựng quần thể vui chơi giải trí và du lịch ven sông Lam có những vi phạm Luật đê điều. Ảnh tư liệu
 Trước thực tế đó, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường chỉ đạo:

1. Giao Sở Xây dựng triến khai thực hiện khẩn trương, nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 4523/UBND-CN ngày 22/6/2018; chủ trì chỉ đạo UBND thành phố Vinh và các đơn vị chức năng yêu cầu chủ đầu tư tháo dỡ ngay các hạng mục, công trình xây dựng vi phạm quy định pháp luật, hoàn thành báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/7/2018.

2. Giao UBND thành phố Vinh chủ động phối hợp Sở Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư khắc phục vi phạm, tăng cường giám sát hiện trường đảm bảo trật tự xây dựng cho đến khi chủ đầu tư hoàn thiện các thủ tục để được triển khai thực hiện dự án đúng quy định.

Chia sẻ bài viết

submit to reddit
scroll to top