Những sở nào có thể bị sáp nhập?

24/04/2017 | 01:00:38

Theo dự thảo Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến thì hai sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính sẽ được sáp nhập thành Sở Kế hoạch – Tài chính; hai sở Xây dựng, Giao thông Vận tải hợp nhất thành Sở Giao thông, Xây dựng và Phát triển đô thị.

Những sở nào có thể bị sáp nhập?

Việt Chung – Hoàng Thùy

Theo VnExpress

Chia sẻ bài viết

submit to reddit
scroll to top