Sai phạm 5,7 tỷ đồng tại trường Đại học Y khoa Vinh

04/04/2017 | 00:43:29

Thực hiện quyết định của Chủ tịch tỉnh Nghệ An, đoàn Thanh tra tỉnh đã phát hiện hàng loạt sai phạm tại trường Đại học Y khoa Vinh với tổng số tiền sai phạm lên tới 5,7 tỷ đồng.

y khoa vinh
Trường đại học Y khoa Vinh xảy ra sai phạm làm thất thoát 5,7 tỷ đồng.

Sau 8 tháng tiến hành thanh tra toàn diện trường Đại học Y khoa Vinh, đoàn Thanh tra tỉnh Nghệ An đã kết luận về những sai phạm xảy ra tại đơn vị này.

Theo đó, đoàn thanh tra đã phát hiện trong năm 2014, 2015 Trường Đại học Y khoa Vinh đã không thực hiện kê khai, hạch toán đầy đủ số phí phải nộp đối với khoản thu phí trông giữ xe.

Kê khai không đầy đủ doanh thu và áp dụng sai thuế, suất thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản thu từ hoạt động ký túc xã cho sinh viên thuê với tổng số tiền 105 triệu đồng.

Sai phạm trong khoản phí trông giữ xe với số tiền 77,5 triệu đồng; sai phạm trong khoản thu từ hoạt động ký túc xã cho sinh viên hơn 23 triệu đồng…

Ngoài ra, đoàn Thanh tra của tỉnh đã trưng cầu thẩm định giá đối với gói thầu mua sắm trang thiết bị giảng dạy, thực hành LABO thí nghiệm.

Từ đây, đoàn phát hiện Trường Đại học Y khoa Vinh thực hiện đầu tư mua sắm một số thiết bị y tế để phục vụ công tác giảng dạy và khám chữa bệnh với giá mua vượt mức giá thẩm định của Hội đồng thẩm định giá của Tỉnh. Điều này, làm thất thoát ngân sách nhà nước với số tiền hơn 2 tỷ đồng.

Các hạng mục quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, đoàn cũng đã nghiệm thu giá trị quyết toán A-B công trình khu nhà ở sinh viên và kiểm tra hồ sơ đấu thầu, hợp đồng xây lắp công trình Khu thực hành tiền lâm sàng của nhà trường.

Qua đó, kết luận ra sai phạm trong nghiệm thu quyết toán A-B và ký kết hợp đồng với tổng số tiền hơn 3,6 tỷ đồng. Cụ thể, sai phạm trong nghiệm thu, quyết toán A-B công trình khu nhà ở sinh viên hơn 3 tỷ đồng; sai phạm trong ký kết theo hợp đồng xây lắp công trình Khu thực hành tiền lâm sàng hơn 570 triệu đồng.

Tổng số tiền sai phạm trong công tác quản lý tài chính ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản tại Trường Đại học Y khoa Vinh hơn 5,7 tỷ đồng.

Tác giả bài viết: Cảnh Huệ

Nguồn tin:

Chia sẻ bài viết

submit to reddit
scroll to top