Thiết bị y tế: Mua hơn 5 tỷ, khai vống lên gần 17 tỷ

23/03/2017 | 02:01:22

Thiết bị y tế: Mua hơn 5 tỷ, khai vống lên gần 17 tỷ

Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế tỉnh Gia Lai khẩn trương làm rõ thông tin thổi vống số tiền mua sắm trang thiết bị gấp 3 lần giá thực.

Kết quả Kiểm toán nhà nước trong công tác đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế tại Gia Lai giai đoạn 2013-2015 đã phát hiện có tình trạng đội giá trang thiết bị, từ 5,6 tỷ đồng kê lên 16,7 tỷ đồng.

Để làm rõ sự việc trên, Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế, Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế Gia Lai khẩn trương rà soát, kiểm tra, đánh giá thực trạng việc đấu thầu mua sắm trang thiết bị trên địa bàn tỉnh.

Trong đó rà soát từ nhu cầu đầu tư, lập kế hoạch, xây dựng cấu hình, tính năng kỹ thuật các trang thiết bị y tế phù hợp với giá dự toán, ý kiến các chuyên gia hội đồng thẩm định và việc đề xuất trình phê duyệt kết quả đấu thầu.

Bộ Y tế cũng đề nghị đơn vị trên làm rõ trách nhiệm các cá nhân, tập thể liên quan đến công tác đấu thầu mua sắm, kịp thời chấn chỉnh, xử lý khi phát hiện các sai phạm (nếu có).

Theo kết quả Kiểm toán Nhà nước, có nhiều gói mua sắm tại Gia Lai được kê vượt gấp nhiều lần.

Trong đó, gói mua trang thiết bị y tế tại BV Lao phổi có giá trị thực 12,1 tỷ nhưng được kê lên 22,3 tỷ đồng; mua máy thở tại BV tỉnh giá 6,6 tỷ, kê 10,1 tỷ; trang thiết bị y tế tại BV Tâm thần kinh giá 5,6 tỷ, kê 16,7 tỷ; trang thiết bị y tế cho BV huyện Chư Pứh 9,6 tỷ kê lên 22,1 tỷ.

Theo Vietnamnet

 

Chia sẻ bài viết

submit to reddit
scroll to top