Thông báo: Thay đổi nội dung giấy phép thành lập và công nhận điều lệ Quỹ Tâm Tài Nghệ An

28/09/2017 | 15:27:57

Quỹ Tâm Tài Nghệ An hoạt động vì quê hương thân yêu xin thông báo về việc Thay đổi nội dung giấy phép thành lập và công nhận điều lệ Quỹ.

Kể từ ngày 15/9/2017, Quỹ Tâm Tài Nghệ An thay đổi nội dung giấy phép thành lập và công nhận điều lệ Quỹ theo Quyết định số 4248/QĐ-UNBD ngày 15/9/2017 của UBND tỉnh Nghệ An với những nội dung thay đổi như sau:

Quyết định cho phép đổi tên Quỹ Tâm Tài Nghệ An

1. Thay đổi tên của Quỹ:

Tên cũ: Quỹ Tâm – Tài Nghệ An.

Tên mới: Quỹ Tâm Tài Nghệ An.

2. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Quỹ:

Trụ sở chính cũ: Số 16, đường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Trụ sở chính mới: Số 5, đường Phan Bội Châu, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Các nội dung khác liên quan đến hoạt động của Quỹ không thay đổi.

Trân trọng thông báo!

Nguồn tin: Do Quỹ Tâm Tài Nghệ An cung cấp

Chia sẻ bài viết

submit to reddit
scroll to top