Thông tin mới về vụ ông Vũ Huy Hoàng; 1 sở có 44/46 lãnh đạo

04/02/2017 | 03:23:24

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 1/2017, Người phát ngôn của Chính phủ đã trả lời câu hỏi của PV liên quan đến việc kỷ luật ông Vũ Huy Hoàng và kết luận thanh tra việc bổ nhiệm lãnh đạo ở Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hải Dương.

Cụ thể, PV hỏi Người phát ngôn Chính phủ, về hệ quả việc kỷ luật nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng, các chế độ chính sách như tiền lương hưu đối với ông Hoàng có thay đổi gì không?

Trả lời câu hỏi trên Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng cho biết: Ban Bí thư đã có quyết định kỷ luật nguyên Bí thư Ban cán sự đảng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng nhiệm kỳ 2010-2015 trong đó yêu cầu các cơ quan chức năng quản lý Nhà nước xử lý kỷ luật tương xứng với chỉ đạo của Ban Bí thư.

Trong quá trình thực hiện chỉ đạo này, Ban cán sự đảng Chính phủ đã thực hiện theo chỉ đạo của Ban Bí thư và Nghị quyết của Quốc hội.

Ngày 28/12, Thủ tướng Chính phủ chính thức ký quyết định xóa tư cách nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2010-2015 đối với ông Vũ Huy Hoàng.

Toàn bộ chế độ, chính sách liên quan, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nội vụ và Bộ Công Thương nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng về vấn đề này.

Cũng tại họp báo, PV hỏi về kết luận của Thanh tra Bộ Nội vụ liên quan tới việc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương đã bổ nhiệm 44/46 cán bộ làm lãnh đạo. Vừa rồi, Bộ Nội vụ có kết luận rằng những việc làm của Sở này là phù hợp với quy định, các cán bộ được bộ nhiệm làm lãnh đạo đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định. Điều này khiến dư luận xã hội không khỏi băn khoăn, có đại biểu đã có ý kiến đề nghị xem xét lại kết luận này. Xin được hỏi Chính phủ có ý kiến thế nào về kết luận này?

Trả lời câu hỏi trên Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng cho biết: Thủ tướng có giao cho Bộ Nội vụ tiến hành thanh tra việc đề bạt, bổ nhiệm công chức tại Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương. Chúng ta cũng biết, chính việc này do báo chí phát hiện ra, 1 sở có 46 cán bộ thì đã đề bạt từ phó phòng trở lên 44 cán bộ, như vậy chỉ còn có 2 nhân viên thôi.

Sau khi thanh tra, kiểm tra, Bộ Nội vụ có báo cáo với Thủ tướng xem xét vấn đề điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình bổ nhiệm số cán bộ đó; Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương cũng đã có chỉ đạo Sở.

Trong số 44 cán bộ, đã có 7 cán bộ xin rút bổ nhiệm chức vụ phó phòng. Trong quá trình bổ nhiệm cán bộ, có những sai sót, có những trường hợp chưa đủ điều kiện cán bộ, công chức hành chính nhưng vẫn bổ nhiệm. Vấn đề về tiêu chuẩn như báo chí nêu là hoàn toàn đúng.

Tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng là yêu cầu công khai kết luận thanh tra của Bộ Nội vụ với báo chí và người dân, đồng thời chỉ đạo rút kinh nghiệm chung, tăng cường công tác quản lý cán bộ, nhất là vấn đề quy hoạch, bổ nhiệm, sử dụng và ngay cả vấn đề tuyển dụng.

 

Chia sẻ bài viết

submit to reddit
scroll to top