Thường trực Huyện ủy Tương Dương (Nghệ An) yêu cầu thủy điện Khe Bố giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc kéo dài

17/11/2020 | 08:28:05
Thường trực Huyện ủy Tương Dương (Nghệ An) yêu cầu thủy điện Khe Bố giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc kéo dài

Đây là một trong những ý kiến của lãnh đạo huyện Tương Dương tại buổi làm việc với chủ đầu tư Nhà máy Thủy điện Khe Bố – Tổng Công ty CP Phát triển Điện lực Việt Nam để giải quyết các tồn tại, vướng mắc kéo dài trong nhiều năm qua.

Sáng 16/11, Thường trực Huyện ủy Tương Dương tổ chức phiên làm việc với Tổng Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam, chủ đầu tư Nhà máy Thủy điện Khe Bố để giải quyết các tồn tại, vướng mắc kéo dài tại dự án Nhà máy Thủy điện Khe Bố. Ông Nguyễn Văn Hải – Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Tương Dương chủ trì buổi làm việc.

Thường trực Huyện ủy Tương Dương yêu cầu thủy điện Khe Bố giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc kéo dài

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Đ.C

Nhiều tồn tại vướng mắc

Theo báo cáo, tuy nhà máy Thủy điện Khe Bố đã đi vào hoạt động từ năm 2013, nhưng đến nay công tác bồi thường, di dân tái định cư một số hạng mục của dự án vẫn chưa hoàn thành, còn một số tồn tại vướng mắc.

Cụ thể, tại thị trấn Thạch Giám, khu vực lòng hồ thủy điện, các thửa đất nông nghiệp đã được trích đo địa chính nhưng chưa được lập hồ sơ bồi thường, hỗ trợ về đất nông nghiệp có 50 hộ/50 thửa. Tuyến đường giao thông bản Lau – Mác – Nhẫn, tổng số thửa chưa được bồi thường là 97 thửa, hiện nay đã công khai lấy ý kiến nhân dân nhưng chưa ký hồ sơ trình phê duyệt theo quy định. Thị trấn Hòa Bình cũ (nay thị trấn Thạch Giám) đã thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ về đất khu vực lòng hồ thủy điện Khe Bố được 83/92 hộ bị ảnh hưởng, còn lại 9 hộ chưa thống nhất phương án nên chưa ký hồ sơ.

Tại xã Tam Thái, các thửa đất đã được đo đạc bản đồ địa chính nhưng chưa được lập hồ sơ bồi thường về đất có 17 hộ/ 17 thửa. Tại xã Yên Thắng, đối với các thửa đất đã được đo đạc bản đồ địa chính nhưng chưa được lập hồ sơ bồi thường, hỗ trợ về đất: Bản Pủng, có 48 thửa đất đã được đo đạc bản đồ địa chính, nhưng do chồng lấn trên thửa đất lâm nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận cho hộ khác. Bản Cành, có 02 hộ thuộc diện di dân tự do theo nguyện vọng nằm trong 9 hộ di dời đợt 1 nhưng chưa được bồi thường về đất ở đối với phần diện tích còn lại, trong khi đó 7 hộ khác đã được bồi thường xong. Bản Lườm, có 02 thửa đất đã được đo đạc bản đồ địa chính nhưng do chồng lấn trên thửa đất lâm nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận cho hộ khác…

Tại xã Tam Quang, hiện có 44 hộ/86 thửa đã họp công khai diện tích và xác minh nguồn gốc đất, nhưng chưa lập hồ sơ bồi thường, trong đó có 4 hộ đất ở đã được đo đạc bản đồ địa chính tại khu mặt bằng công trường bản Tam Hương có nguyện vọng sử dụng đất để ở chứ không nhận tiền đền bù, nhưng thực tế, hiện nay đất nhà ở của 4 hộ này đang sử dụng nằm trên giấy chứng nhận đã cấp cho thủy điện Khe Bố.

Chưa giải quyết dứt điểm phương án hỗ trợ do ảnh hưởng xả lũ năm 2018 cho 18 hộ dân tại làng Khe Bố khiếu nại theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 611/UBND-BTD ngày 17/7/2020 và 49 hộ dân không có đơn còn lại. Sửa chữa đường dân sinh bị ngập sau khi tích nước tại khe Mọi của bản Tam Hương, chủ đầu tư đã cam kết khắc phục sửa chữa xong trước ngày 30/12/2018, nhưng đến nay chưa thực hiện.

Thường trực Huyện ủy Tương Dương yêu cầu thủy điện Khe Bố giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc kéo dài

Nhà máy Thủy điện Khe Bố. Ảnh tư liệu

Tại xã Tam Đình, cụ thể bản Đình Tiến, các thửa đất đã được đo đạc bản đồ địa chính nhưng chưa được lập hồ sơ bồi thường về đất: Có 59 thửa đất đã được đo đạc bản đồ địa chính nhưng do chồng lấn trên thửa đất lâm nghiệp và nông nghiệp chưa được lập hồ sơ bồi thường. Bản Đình Thắng, các thửa đất đã được đo đạc bản đồ địa chính nhưng chưa được lập hồ sơ bồi thường về đất: Có 14 thửa đất đã được đo đạc bản đồ địa chính nhưng do chồng lấn trên thửa đất lâm nghiệp và nông nghiệp chưa được lập hồ sơ bồi thường.

Bản Đình Hương, các thửa đất đã được đo đạc bản đồ địa chính nhưng chưa được lập hồ sơ bồi thường về đất: Có 46 thửa đất đã được đo đạc bản đồ địa chính nhưng do chồng lấn trên thửa đất lâm nghiệp và nông nghiệp chưa được lập hồ sơ bồi thường. Bản Đình Phong, các thửa đất đã được đo đạc bản đồ địa chính nhưng chưa được lập hồ sơ bồi thường về đất: Có 37 thửa đất đã được đo đạc bản đồ địa chính nhưng do chồng lấn trên thửa đất lâm nghiệp và nông nghiệp chưa được lập hồ sơ bồi thường…

Tại xã Xá Lượng, các thửa đất đã được đo đạc bản đồ địa chính nhưng chưa được lập hồ sơ bồi thường về đất có 52 thửa. Có 4 hộ thuộc diện ảnh hưởng lũ lụt năm 2018 đã được hỗ trợ 50 % kinh phí, phần còn lại chưa chi trả do chủ sử dụng đất chưa di dời.

Thường trực Huyện ủy Tương Dương yêu cầu thủy điện Khe Bố giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc kéo dài

Đại diện lãnh đạo xã Tam Quang nêu ý kiến. Ảnh: N.L

Ngoài ra, còn một số tồn tại vướng mắc khác: Khu vực lòng hồ thủy điện Khe Bố tại các vị trí: hai bên cầu treo Bản Lau, khu vực xóm Bệnh Viện, bản Khe Chi, thị trấn Thạch Giám; Khu vực Chợ Tam Thái thuộc bản Lũng, xã Tam Thái; Khu vực dân cư tại bản Cành Tạng, xã Yên Thắng đã được VNPD ký hợp đồng Công ty Tư vấn Thiết kế Xây dựng Điện 1 thực hiện cắm mốc tăng dày, điều chỉnh bổ sung ngoài thực địa, nhưng chưa cung cấp hồ sơ địa chính được cấp có thẩm quyền phê duyệt để thực hiện công tác lập hồ sơ bồi thường về đất đai cho nhân dân. Nội dung đã cam kết từ năm 2018, nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện.

Do các một số khu TĐC của dự án có sai lệch so với hồ sơ quy hoạch ban đầu, vì vậy để hoàn hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan phục vụ công tác quản lý đất đai trên địa bàn, UBND huyện đã yêu cầu chủ đầu tư điều chỉnh đúng với thực tế để phục vụ công tác giao đất, cấp giấy chứng nhận cho nhân dân thuộc diện tái định cư tại các bản: Bản Đình Hương, Đình Tiến, Đình Thắng, Đình Phong xã Tam Đình; bản Pủng, xã Yên Thắng; bản Cánh Tráp, xã Tam Thái và bản Mác, xã Thạch Giám. Nội dung đã cam kết từ năm 2018, nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện.

Đối với các hộ dân bị ảnh hưởng một phần thuộc các xã: Tam Thái, thị trấn Thạch Giám, Xá Lượng và xã Yên Thắng. Căn cứ Điểm d, Khoản 8, Điều 1 của Quyết định số 4027/QĐ-UBND.XDCN ngày 28/8/2009 của UBND tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt Quyết định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án xây dựng công trình thủy điện Khe Bố thì trách nhiệm thuộc Chủ đầu tư là Công ty Cổ phần phát triển điện lực Việt Nam thực hiện. Nội dung đã cam kết từ năm 2018, nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện…

Tại cuộc họp, đại diện các xã, thị trấn đã có nhiều kiến nghị, khẳng định chủ đầu tư thiếu trách nhiệm giải quyết các tồn tại vướng mắc liên quan đến việc bồi thường – GPMB cho nhân dân và công tác đầu tư xây dựng phục vụ di dân tái định cư. Dẫn đến việc người dân mất niềm tin, bức xúc, đơn thư khiếu nại, khiếu kiện, vượt cấp, gây dư luận không tốt. Đại diện các xã đề nghị Huyện ủy, UBND huyện yêu cầu thủy điện Khe Bố cam kết lộ trình, thời gian giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc.

Thường trực Huyện ủy Tương Dương yêu cầu thủy điện Khe Bố giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc kéo dài

Đại diện lãnh đạo xã Xá Lượng phát biểu. Ảnh: Nhật Lân

Đại diện lãnh đạo, các phòng ban huyện Tương Dương đã có nhiều ý kiến. Ông Kha Văn Ót – Phó Chủ tịch HĐND huyện cho rằng, cơ bản các loại hồ sơ, thủ tục đã được thủy điện Khe Bố thẩm định, phê duyệt nhưng đơn vị này không chủ động nguồn vốn để bố trí công tác tái định cư, chi trả cho người dân. Vì vậy, chủ đầu tư phải có trách nhiệm về nội dung này. Bên cạnh đó, ông Kha Văn Ót cũng đề nghị thủy điện Khe Bố làm rõ vấn đề đường viền lòng hồ, để có cơ sở làm hồ sơ bồi thường, cấy Giấy chứng nhận QSDĐ cho các hộ dân.

Thường trực Huyện ủy Tương Dương yêu cầu thủy điện Khe Bố giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc kéo dài

Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Phát triển điện lực Việt Nam, ông Phan Thế Chuyền phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Nhật Lân

Kết luận buổi làm việc, theo Bí thư Huyện ủy Tương Dương – ông Nguyễn Văn Hải, huyện Tương Dương là một trong những địa phương tích cực thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, Nhà nước về phát triển thủy điện, người dân có sự đồng thuận cao nên đã giúp cho các nhà máy thủy điện được xây dựng hoàn thành, đưa vào vận hành đúng tiến độ, trong đó, có thủy điện Khe Bố.

Thường trực Huyện ủy Tương Dương yêu cầu thủy điện Khe Bố giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc kéo dài

Ông Nguyễn Văn Hải – Bí thư Huyện ủy Tương Dương kết luận buổi làm việc. Ảnh: Nhật Lân

Yêu cầu, với những vị trí đã được kiểm kê, kiểm đếm, trích lục, chủ đầu tư phải phê duyệt phướng án để thực hiện chi trả dứt điểm, đến ngày 31/12/2020 phải thực hiện hoàn thành. Những vị trí đất chồng lấn, chưa rõ nguồn gốc đất cần tiếp tục hoàn thiện tính pháp lý để bồi thường cho dân, những chỗ nào tài sản trên đất, đất không bồi thường được phải trả lời dứt điểm. Những vấn đề mới phát sinh, đề nghị rà soát, đánh giá cụ thể, đối chiếu quy định về bồi thường để hoàn thiện, chi trả trước 31/12/2020./.

Theo: Nhật Lân – Đặng Nguyễn (baonghean.vn)

Chia sẻ bài viết

submit to reddit
scroll to top