TP Vinh (Nghệ An): Kỷ luật 17 cán bộ, đảng viên

12/06/2017 | 07:48:12

Sau kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), thành ủy Vinh đã xử lý về kỷ luật về mặt Đảng đối với 17 đảng viên và về mặt chính quyền đối với 12 cá nhân liên quan.

Thời gian 14:48 ICT   Thứ Hai, 12/06/2017

17 cán bộ bị kỷ luật vì liên quan đến 3 vụ sai phạm, trong lập hồ sơ bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng tại Hợp tác xã Vĩnh Nam, phường Cửa Nam, TP. Vinh đã thi hành kỷ luật về mặt Đảng đối với 12 cán bộ, đảng viên.

Trong đó, khai trừ ra khỏi Đảng 4 đảng viên, Cảnh cáo với 2 đảng viên, Khiển trách với 6 đảng viên.
Về mặt chính quyền, 7 cá nhân liên quan cũng nhận hình thức kỷ luật. Theo đó, 3 cán bộ bị Cảnh cáo, 4 cán bộ bị Khiển trách.

IMG 7577
12 cán bộ bị kỷ luật trong vụ lập hồ sơ bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng tại Hợp tác xã Vĩnh Nam, phường Cửa Nam, TP. Vinh.
Đối với sai phạm trong việc bồi thường, giải phóng mặt bằng để xây dựng khách sạn Hùng Hồng, khối 14, phường Bến Thủy, TP. Vinh đã xử lý kỷ luật về Đảng và chính quyền đối với 2 đảng viên.Trong đó, một lãnh đạo của Trung tâm phát triển quỹ đất TP. Vinh bị kỷ luật theo hình thức Cảnh cáo cả về mặt Đảng và chính quyền. Vị cán bộ này cũng không được bổ nhiệm lại chức danh lãnh đạo trước đó.

Một cán bộ của phòng Tài chính – Kế hoạch, UBND thành phố cũng chịu hình thức “Khiển trách” cả về mặt Đảng và chính quyền.

Đối với vụ việc sai phạm trong trật tự xây dựng tại Công ty 791, phường Đông Vĩnh, TP.Vinh đã xử lý kỷ luật đối với 3 cán bộ, đảng viên.

Trong đó, một chuyên viên phòng Quản lý đô thị UBND Thành phố Vinh bị xử lý theo hình thức Cảnh cáo cả về mặt Đảng và chính quyền.

Đội trưởng Đội quản lý trật tự đô thị TP.Vinh và công chức Đô thị – Xây dựng phường Đông Vĩnh bị xử lý kỷ luật theo hình thức Khiển trách cũng cả về mặt Đảng và chính quyền.

Việc thi hành kỷ luật các cá nhân trên nghiêm túc, kịp thời, đảm bảo đồng bộ giữa kỷ luật Đảng và kỷ luật chính quyền.

TP. Vinh cũng đưa ra khỏi quy hoạch cho nhiệm kỳ tới đối với những cán bộ bị xử lý kỷ luật thuộc diện quy hoạch.

Tác giả: HOÀNG TÙNG
Nguồn tin: Báo Dân Sinh

Chia sẻ bài viết

submit to reddit
scroll to top