Trường ĐH Y khoa Vinh: Những bất cập chưa khắc phục

28/12/2020 | 11:25:11

Bệnh viện trường đại học Y khoa Vinh phải khắc phục các tồn tại như thu gom triệt để toàn bộ nước thải phát sinh từ các khoa phòng, khu khám bệnh…

Bệnh viện Đại học Y khoa Vinh nơi có nhiều bất cập từ môi trường đến sử dụng tài sản công.

Dù được thành lập hơn 2 năm (năm 2018) trên cơ sở nâng cấp Phòng khám đa khoa. Đồng thời là đơn vị hoạch toán độc lập có thu, nhưng đến nay Trường đại học Y khoa Vinh (phường Hưng Dũng, TP Vinh, tỉnh Nghệ An) vẫn đang sử dụng trang thiết bị khám chữa bệnh của Khu thực hành tiền lâm sàng của Trường Đại học Y khoa Vinh. Không những vậy, quá trình hoạt động bệnh viện này để xảy ra nhiều tồn tại liên quan đến môi trường.

Được biết ngày 23/7/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) Nghệ An có văn bản số 4015/STNMT – BVMT gửi Bệnh viện trường đại học Y khoa Vinh (BV) về việc yêu cầu đơn vị này phải khắc phục các tồn tại như thu gom triệt để toàn bộ nước thải phát sinh từ các khoa phòng, khu khám bệnh; Bố trí hố ga trên hệ thống mương thu gom nước mưa… Sau khi khắc phục các tồn tại và chỉnh sửa báo cáo kết quả thực hiện các công trình biện pháp bảo vệ môi trường, báo cáo về Sở TNMT để tổ chức lấy mẫu, xác nhận theo quy định.

Đồng thời, Sở TNMT yêu cầu BV phân loại, lưu giữ chất thải y tế đúng quy định tại Thông tư 58/2015/TTLT BYT-BTNMT. Tiếp tục chấp hành đầy đủ, nghiêm túc các nội dung của báo cáo và yêu cầu của Quyết định phê duyệt ĐTM và các quy định khác của pháp luật về bảo vệ môi trường. Báo cáo Sở TNMT để tham mưu, trình UBND tỉnh chấp thuận các nội dung thay đổi so với báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt: Tên dự án, chủ dự án và các thay đổi khác. Tuy nhiên, qua làm việc với đại diện BV vẫn chưa thực hiện xong nội dung này.

Không những vậy, tại đơn vị này, qua tìm hiểu được biết vào tháng 7/2018 UBND tỉnh Nghệ An có Quyết định số 2808/QĐ – UBND cho phép thành lập Bệnh viện Trường đại học Y khoa Vinh là Bệnh viện hạng III. Trên cơ sở nâng cấp Phòng khám Đa khoa (Trường đại học Y khoa Vinh). Là đơn vị sự nghiệp y tế công lập tự chủ toàn bộ về tài chính, trực thuộc chịu sự quản lý của Trường đại học Y khoa Vinh, chịu sự quản lý của nhà nước về chuyên môn của ngành y tế và các cơ quan liên quan theo quy định của pháp luật.

Với chức năng BV phục vụ công tác giảng dạy, học tập, rèn luyện kỹ năng thực hành giao tiếp cho cán bộ giảng viên, học sinh, sinh viên, làm cơ sở phục vụ cho nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học, ứng dụng triển khai kỹ thuật y học mới, khám chữa bệnh cho nhân dân. Tuy nhiên, sau khi thành lập bệnh viện, Trường đại học Y khoa Vinh vẫn phải “mượn” tài sản của Khu thực hành tiền lâm sàng Trường đại học Y khoa Vinh để sử dụng hoạt động khám chữa bệnh. Dư luận cho rằng Trường đại học Y khoa Vinh đã sử dụng tài sản Nhà nước đầu tư không đúng mục đích?

Văn bản 4015 của Sở TNMT về việc yêu cầu BV Đại học Y khoa Vinh khắc phục những tồn tại về môi trường.

Để rõ hơn về những bất cập này, qua làm việc với ông Cao Trường Sinh, Giám đốc Bệnh viện Trường đại học Y khoa Vinh về việc BV đang sử dụng tài sản của Khu thực hành tiền lâm sàng để khám chữa bệnh cho người dân, ông Sinh thừa nhận dù đã thành lập bệnh viện, nhưng trên thực tế đơn vị vẫn đang sử dụng tài sản của Khu thực hành tiền lâm sàng Trường đại học Y khoa Vinh. Từ đó đến nay, bệnh viện cũng đã trả hơn 100 triệu đồng tiền sử dụng cơ sở vật chất cho Trường đại học Y khoa Vinh. Riêng những tồn tại về môi trường như yêu cầu của Sở TNMT hiện đơn vị cũng đang khắc phục.

Để làm rõ hơn những thắc mắc, chúng tôi đã nhiều lần liên hệ với lãnh đạo BV nhưng đến nay vẫn chưa nhận được hồi âm.

Được biết, vào năm 2011 UBND tỉnh Nghệ An có Quyết định số 2515/QĐ. UBND – CN ngày 30/6/2011 phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Khu thực hành tiền lâm sàng Trường đại học Y khoa Vinh với mục tiêu: Xây dựng cơ sở vật chất, góp phần nâng cao chất lượng công tác giảng dạy, thực hành tiền lâm sàng và nghiên cứu khoa học của giáo viên sinh viên Trường đại học Y khoa Vinh với tổng mức đầu tư gần 68 tỷ đồng.

Chưa dừng lại ở đó, đến ngày 27/01/2014 Hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa Vinh lại có Quyết định số 99/QĐ – ĐHYKV phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Thiết kế bản vẽ thi công tổng dự toán dự án đầu tư xây dựng công trình Khu thực hành tiền lâm sàng Trường đại học Y khoa Vinh với tổng dự toán gần 140 tỷ đồng. Với số tiền trên, mà khu thực hành tiền lâm sàng Trường đại học Y khoa Vinh vẫn trở thành nơi bệnh viện hạng 3 hoạt động liệu có đúng quy định? 

Theo Điền Bắc (Báo Đại Đoàn Kết)

Chia sẻ bài viết

submit to reddit
scroll to top