“Tự phong” Kế toán trưởng, giải ngân tiền tỷ trái pháp luật ở Hà Tĩnh

13/08/2018 | 10:19:13

Khi chưa có quyết định bổ nhiệm của người có thẩm quyền, Giám đốc Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Hà Tĩnh đã “tự phong” chức danh Kế toán trưởng cho một cán bộ kế toán. Từ chức danh Kế toán trưởng “tự phong” này, Kho bạc Nhà nước Hà Tĩnh đã giải ngân gần 13 tỷ đồng trái quy định của pháp luật.

Phó giám đốc Sở kiêm Giám đốc BQL các dự án nghìn tỷ

Tháng 10/2017, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Hà Tĩnh (BQL các dự án nông nghiệp Hà Tĩnh) được thành lập trên cơ sở tổ chức lại, sáp nhập 3 BQL: BQL dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư và xây dựng hệ thống kênh mương công trình thủy lợi Ngàn Trươi – Cẩm Trang và 2 BQL dự án trực thuộc Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Tĩnh (BQL các dự án xây dựng cơ bản ngành NN&PTNT; BQL các dự án ODA ngành NN&PTNT).

Sở NN&PTNT tỉnh Hà Tĩnh, nơi BQL các dự án nông nghiệp Hà Tĩnh đặt trụ sở làm việc.

BQL các dự án nông nghiệp Hà Tĩnh quản lý các công trình có vốn đầu tư hàng nghìn tỷ đồng này được thành lập theo quyết định số 3027/QĐ – UBND ngày 18/10/2017, do ông Đặng Quốc Khánh – Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh ký.

Sau khi BQL các dự án nông nghiệp Hà Tĩnh được thành lập, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Bá Đức, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Tĩnh kiêm giữ chức vụ Giám đốc BQL, đồng thời yêu cầu Giám đốc BQL dự án tiếp nhận bàn giao nguyên trạng nhân sự từ 3 BQL cũ và tổ chức, kiện toàn lại hoạt động của BQL mới.

Giám đốc “tự phong” Kế toán trưởng.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã yêu cầu Giám đốc BQL các dự án nông nghiệp Hà Tĩnh phải nhanh chóng kiện toàn, tổ chức lại bộ máy để BQL hoạt động có hiệu quả. Tuy nhiên đến nay, hơn 9 tháng thành lập, chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh vẫn chưa được Giám đốc BQL thực hiện nghiêm túc. Không những thế, ông Nguyễn Bá Đức – Giám đốc BQL còn ký văn bản “tự phong” Kế toán trưởng, trong lúc thẩm quyền này, thuộc về Chủ tịch UBND tỉnh.

Quy định bổ nhiệm Kế toán trưởng BQL thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh…

Tại điểm c, d khoản 1 điều 2 Quyết định 3027/QĐ – UBND Chủ tịch UBND tỉnh đã quy định rõ: Các chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc và Kế toán trưởng BQL phải do Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm.

Thế nhưng, ngày 24/1/2018, ông Nguyễn Bá Đức – Giám đốc BQL đã có văn bản gửi Kho bạc Nhà nước Hà Tĩnh, đăng kí sử dụng tài khoản, mẫu dấu và mẫu chữ kí của cá nhân ông và Kế toán trưởng Lê Thị Thúy Hòa. Trong lúc bà Lê Thị Thúy Hòa chưa được Chủ tịch UBND tỉnh ký quyết định bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng theo quy định.

Căn cứ để ông Nguyễn Bá Đức “tự phong” chức danh Kế toán trưởng cho bà Lê Thị Thúy Hòa là văn bản số 7354 ngày 22/11/2017 của UBND tỉnh Hà Tĩnh. Tuy nhiên, đây chỉ là văn bản hành chính đơn thuần, chứ không phải là quyết định bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng. Không những thế, văn bản này cũng không có dòng nào quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng như ông Đức viện dẫn.

Giải ngân 12,8 tỷ đồng trái luật

Như vậy, việc BQL các dự án nông nghiệp Hà Tĩnh chưa có Kế toán trưởng là thực tế. Việc Giám đốc BQL ký công văn giới thiệu, “tự phong” Kế toán trưởng là việc làm trái luật. Sai phạm của ông Đức, kéo theo sai phạm của Kho bạc Nhà nước Hà Tĩnh, khi chưa thẩm định chức danh Kế toán trưởng của BQL các dự án nông nghiệp Hà Tĩnh, đã chấp thuận giải ngân một số tiền lớn.

… Nhưng ông Nguyễn Bá Đức – Giám đốc BQL đã ký văn bản “tự phong” Kế toán trưởng và Kế toán trưởng “tự phong” đã ký vào hồ sơ, thủ tục và Kho bạc Nhà nước đã đồng ý giải ngân số tiền lớn.

Điển hình, tại “Giấy rút vốn đầu tư” thi công DA hệ thống thủy lợi Ngàn Trươi – Cẩm Trang, do Kho bạc Nhà nước Hà Tĩnh lập, giải ngân số tiền 500 triệu đồng vào ngày 31/1/2018, tại mục Chủ đầu tư BQL dự án ký, đóng dấu, bà Lê Thị Thúy Hòa đã điềm nhiên ký nhận ở mục “Kế toán trưởng”?!

Theo tìm hiểu của PV, đây chỉ là số tiền nhỏ mà Kho bạc Nhà nước Hà Tĩnh giải ngân cho BQL các dự án nông nghiệp Hà Tĩnh. Bởi sau khi nhận văn bản giới thiệu chức danh “tự phong” Kế toán trưởng của Giám đốc BQL các dự án nông nghiệp Hà Tĩnh ít ngày, Kho bạc Nhà nước Hà Tĩnh đã chấp thuận làm thủ tục giải ngân, tổng số tiền lên đến 12,8 tỷ đồng.

Đây là việc làm trái pháp luật. Bởi tháng 1/2018 bà Lê Thị Thúy Hòa đã ký vào hồ sơ, thủ tục giải ngân với chức danh Kế toán trưởng, nhưng 5 tháng sau, trong một văn bản gửi UBND tỉnh Hà Tĩnh, Giám đốc BQL lại đề nghị UBND tỉnh Hà Tĩnh giới thiệu chức danh Giám đốc và Kế toán trưởng để làm việc với đối tác?!

Không những thế, ngày 3/7/2018, Sở Tài chính Hà Tĩnh mới có văn bản thống nhất với đề xuất của BQL các dự án nông nghiệp, giao cho bà Lê Thị Thúy Hòa phụ trách Kế toán BQL và đề nghị Sở Nội vụ xem xét trình UBND tỉnh quyết định! Ngày 12/7, Sở tài chính tiếp tục có văn bản nhắc lại, đề nghị UBND tỉnh xem xét giao phụ trách kế toán (không quá 12 tháng) khi chưa bổ nhiệm Kế toán trưởng.

Ngoài ra, ngày 31/7/2018, tại buổi làm việc do ông Đặng Ngọc Sơn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh chủ trì, việc BQL các dự án nông nghiệp Hà Tĩnh chưa có Kế toán trưởng đã được nhiều đại biểu nhấn mạnh.

Vậy mà từ tháng 1/2018, ông Nguyễn Bá Đức đã ký công văn, “tự phong” Kế toán trưởng cho bà Lê Thị Thúy Hòa. Bà Hòa điềm nhiên ký hồ sơ, giấy tờ với chức danh Kế toán trưởng khi chưa được bổ nhiệm đúng quy định và Kho bạc Nhà nước Hà Tĩnh đã giải ngân số tiền lên đến 12,8 tỷ đồng?!

Kho bạc Nhà nước tỉnh Hà Tĩnh, nơi đã chấp thuận giải ngân gần 13 tỷ đồng khi chưa thẩm định chính xác chức danh Kế toán trưởng

Nói về việc này, ông Nguyễn Văn Tuấn, Trưởng phòng Đầu tư – Sở Tài chính Hà Tĩnh cho biết, để thanh toán tiền dự án, ngoài chủ tài khoản thì điều kiện tiên quyết buộc phải có là có chức danh Kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán, được cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm hoặc giao.

Lý giải cho việc chấp thuận giải ngân của Kho bạc Nhà nước Hà Tĩnh, ông Nguyễn Hồng Lam, Phó Phòng kiểm soát chi – Kho bạc Hà Tĩnh cho biết, thời điểm giải ngân số tiền trên, phía BQL dự án chưa có Kế toán trưởng. Tuy nhiên, Kho bạc nhà nước Hà Tĩnh áp dụng văn bản 7354 của UBND tỉnh, cho sử dụng bộ máy BQL cũ để vận hành BQL mới nên đã hiểu linh hoạt bà Hoà là Kế toán trưởng. Còn về áp dụng đúng nguyên tắc giải ngân, thì chưa thật đúng!

Ông Nguyễn Xuân Hành, nguyên Trưởng BQL các dự án ngành NN&PTNT Hà Tĩnh cũng nhận định chức danh của bà Lê Thị Thúy Hòa không hợp pháp, cũng như việc giải ngân của Kho bạc Nhà nước Hà Tĩnh là trái luật. Ông Hành cho biết văn bản 7354 của UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ là công văn hành chính, không phải là văn bản quy phạm pháp luật, nên việc Kho bạc Nhà nước Hà Tĩnh và BQL các dự án nông nghiệp Hà Tĩnh áp dụng để giải ngân tiền dự án là trái quy định pháp luật.

Báo Bảo vệ pháp luật sẽ tiếp tục thông tin!

Tác giả: Bùi Tiến – Nguyễn Duy

Nguồn tin: Báo Bảo vệ Pháp luật

Chia sẻ bài viết

submit to reddit
scroll to top