B5ADCB14-F4FE-4C1F-B3AC-B4007F86919D.jpeg

Tiền vừa ‘trao tay’, đường đã hỏng

Gần 15 tỷ đồng được lấy từ nguồn ngân sách để đầu tư xây dựng tuyến đường dài hơn 3,4 km. Sau 17 tháng thi công, vào cuối năm 2020 con đường liên xã được đưa vào sử dụng.  Vậy nhưng, sau khi bàn giao một thời gian, tuyến đường này đã bắt đầu xuống […]