Vụ việc “phù phép hồ sơ” tại Nghệ An: Nguồn vốn tiếp tục được điều chỉnh

18/07/2018 | 23:59:28

Sau khi phát hiện hàng loạt sai phạm đến “Dự án nâng cấp hệ thống thủy lợi ngăn mặn, chống hạn xã Nghi Vạn” trên địa bàn huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, các nhà thầu thi công đã bị đình chỉ thực hiện.

Tuy nhiên, trong khi dư luận đang băn khoăn trước việc xử lý cán bộ theo kiểu dơ cao đánh khẽ thì mới đây, Nghệ An lại tiếp tục điều chỉnh nguồn vốn để khởi động lại công trình này.

Khái toán “khống” dự án hàng chục tỷ đồng

Dự án này cũng do UBND huyện Nghi Lộc làm chủ đầu tư chia thành 3 gói thầu để xây dựng mới và nâng cấp 4 trạm bơm, xây 3 tuyến kênh chính dài 3,7km và 22 tuyến kênh tưới dài hơn 13,8km tại xã Nghi Vạn.

Từ đầu năm 2018, sau khi các cơ quan chức năng phát hiện các sai phạm liên quan đến quá trình thực hiện “Dự án nâng cấp hệ thống thủy lợi ngăn mặn, chống hạn xã Nghi Vạn”, dư luận đã đặt ra nhiều nghi vấn về quá trình tham mưu, trình các cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt của những cán bộ liên quan.

Tại kết luận số 43 ngày 25/01/2018 do ông Đinh Viết Hồng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nêu rõ: “Dự án nâng cấp hệ thống thủy lợi ngăn mặn, chống hạn xã Nghi Vạn sai thiết kế thi công, làm trái quy định về đấu thầu, gian dối trong thi công công trình, địa phương không bị xâm nhập mặn nhưng vẫn làm dự án xin chống xâm nhập mặn…”.

Đáng chú ý là thay vì xin chủ trương đầu tư các dự án cấp bách, các cấp ngành của tỉnh Nghệ An lại đề xuất được triển khai “dự án nâng cấp hệ thống thủy lợi ngăn mặn, chống hạn xã Nghi Vạn”, do UBND huyện Nghi Lộc làm chủ đầu tư với tổng nguồn vốn gần 80 tỷ đồng trong đó trung ương hỗ trợ gần 50 tỷ đồng, ngân sách địa phương là 30 tỷ đồng.

Tuy nhiên, trong khi dư luận đang băn khoăn trước việc xử lý cán bộ theo kiểu dơ cao dánh khẽ thì mới đây, Nghệ An lại tiếp tục điều chỉnh nguồn vốn để khởi động lại công trình này. Khái toán “khống” dự án hàng chục tỷ đồng Dự án này cũng do UBND huyện Nghi Lộc làm chủ đầu tư chia thành 3 gói thầu để xây dựng mới và nâng cấp 4 trạm bơm, xây 3 tuyến kênh chính dài 3,7km và 22 tuyến kênh tưới dài hơn 13,8km tại xã Nghi Vạn. Từ đầu năm 2018, sau khi các cơ quan chức năng phát hiện các sai phạm liên quan đến quá trình thực hiện “Dự án nâng cấp hệ thống thủy lợi ngăn mặn, chống hạn xã Nghi Vạn”, dư luận đã đặt ra nhiều nghi vấn về quá trình tham mưu, trình các cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt của những cán bộ liên quan. Tại kết luận số 43 ngày 25/01/2018 do ông Đinh Viết Hồng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nêu rõ: “Dự án nâng cấp hệ thống thủy lợi ngăn mặn, chống hạn xã Nghi Vạn sai thiết kế thi công, làm trái quy định về đấu thầu, gian dối trong thi công công trình, địa phương không bị xâm nhập mặn nhưng vẫn làm dự án xin chống xâm nhập mặn…”. Đáng chú ý là thay vì xin chủ trương đầu tư các dự án cấp bách, các cấp ngành của tỉnh Nghệ An lại đề xuất được triển khai “dự án nâng cấp hệ thống thủy lợi ngăn mặn, chống hạn xã Nghi Vạn”, do UBND huyện Nghi Lộc làm chủ đầu tư với tổng nguồn vốn gần 80 tỷ đồng trong đó trung ương hỗ trợ gần 50 tỷ đồng, ngân sách địa phương là 30 tỷ đồng. Ngoài ra, kết luận số 43 cũng chỉ rõ: “Trong cùng một ngày, cùng một nội dung, hạng mục đầu tư như nhau, nhưng văn bản của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có sự chênh lệch rất lớn về số liệu khái toán, với tổng mức đầu tư vượt nhiều so với đề xuất ban đầu…”.p/Có nghĩa là, khái toán của huyện Nghi Lộc đưa ra để trình cấp trên phê duyệt 55 tỷ đồng nhưng Sở NN&PTNT tỉnh Nghệ An lại nâng mức khái tổng mức đầu tư cho dự án này lên tới 80 tỷ đồng. Từ 80 tỷ “thụt” vốn đầu tư xuống 50 tỷ Trong khi xem xét các mức kỷ luật cán bộ, lãnh đạo UBND huyện Nghi Lộc, Sở NN&PTNT khi chấp thuận, ký duyệt các văn bản liên quan đến việc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt thực hiện dự án nói trên chưa được công bố công khai thì công trình này lại tiếp tục được điều chỉnh nguồn vốn. Cụ thể, ngày 26/4/2018, UBND tỉnh Nghệ An đã có tờ trình số 2721/UBND.NN gửi Thường trực HĐND tỉnh về việc xin phê duyệt chủ trương điều chỉnh dự án đầu tư: Nâng cấp hệ thống thủy lợi ngăn mặn, chống hạn xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc. Theo đó, các hạng mục liên quan đến dự án nói trên mà tỉnh Nghệ An xin được điều chỉnh gồm: Hạng mục trạm bơm và hệ thống kênh trạm bơm; Trạm bơm Khoa Thường; Trạm bơm Xóm Đồng. Ngoài ra, dự án cũng xin điều chỉnh nâng cấp tuyến kênh, tưới tiêu khác như: Tuyến kênh số 18; Bổ sung kênh 2A; Đường thi công kết hợp quản lý… Toàn bộ các hạng mục công trình của dự án sau khi xin điều chỉnh lần này có tổng vốn đầu tư là 50 tỷ đồng do ngân sách Trung ương hỗ trợ. Như vậy, với mức tổng vốn đầu tư sau khi điều chỉnh dự án, mức khái toán từ 80 tỷ đồng nay đã giảm xuống còn 50 tỷ đồng. Được biết, thời gian thực hiện, hoàn thành dự án dự kiến đến hết ngày 31/12/2018. Chủ đầu tư dự án này hiện nay cũng đang hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để tiến hành đấu thầu công khai, lựa chọn nhà thầu thi công, tái khởi động lại công trình trong thời gian tới.

Dự án nâng cấp hệ thống thủy lợi ngăn mặn, chống hạn xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc sau thời gian bị đình chỉ nay tiếp tục được điều chỉnh nguồn vốn để tái thi công trở lại

Ngoài ra, kết luận số 43 cũng chỉ rõ: “Trong cùng một ngày, cùng một nội dung, hạng mục đầu tư như nhau, nhưng văn bản của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có sự chênh lệch rất lớn về số liệu khái toán, với tổng mức đầu tư vượt nhiều so với đề xuất ban đầu…”.

Có nghĩa là, khái toán của huyện Nghi Lộc đưa ra để trình cấp trên phê duyệt 55 tỷ đồng nhưng Sở NN&PTNT tỉnh Nghệ An lại nâng mức khái tổng mức đầu tư cho dự án này lên tới 80 tỷ đồng.

Từ 80 tỷ “thụt” vốn đầu tư xuống 50 tỷ

Trong khi xem xét các mức kỷ luật cán bộ, lãnh đạo UBND huyện Nghi Lộc, Sở NN&PTNT khi chấp thuận, ký duyệt các văn bản liên quan đến việc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt thực hiện dự án nói trên chưa được công bố công khai thì công trình này lại tiếp tục được điều chỉnh nguồn vốn.

Cụ thể, ngày 26/4/2018, UBND tỉnh Nghệ An đã có tờ trình số 2721/UBND.NN gửi Thường trực HĐND tỉnh về việc xin phê duyệt chủ trương điều chỉnh dự án đầu tư: Nâng cấp hệ thống thủy lợi ngăn mặn, chống hạn xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc.

Theo đó, các hạng mục liên quan đến dự án nói trên mà tỉnh Nghệ An xin được điều chỉnh gồm: Hạng mục trạm bơm và hệ thống kênh trạm bơm; Trạm bơm Khoa Thường; Trạm bơm Xóm Đồng.

Ngoài ra, dự án cũng xin điều chỉnh nâng cấp tuyến kênh, tưới tiêu khác như: Tuyến kênh số 18; Bổ sung kênh 2A; Đường thi công kết hợp quản lý…

Toàn bộ các hạng mục công trình của dự án sau khi xin điều chỉnh lần này có tổng vốn đầu tư là 50 tỷ đồng do ngân sách Trung ương hỗ trợ. Như vậy, với mức tổng vốn đầu tư sau khi điều chỉnh dự án, mức khái toán từ 80 tỷ đồng nay đã giảm xuống còn 50 tỷ đồng.

Được biết, thời gian thực hiện, hoàn thành dự án dự kiến đến hết ngày 31/12/2018. Chủ đầu tư dự án này hiện nay cũng đang hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để tiến hành đấu thầu công khai, lựa chọn nhà thầu thi công, tái khởi động lại công trình trong thời gian tới.

Theo báo Diễn đàn doanh nghiệp

Chia sẻ bài viết

submit to reddit
scroll to top