Xem xét công nhận thành phố Hà Tĩnh là đô thị loại II

13/08/2018 | 11:47:51

UBND Hà tĩnh cho biết, ngày 9/8/2018 tỉnh Hà Tĩnh có Tờ trình số 262/TTr-UBND đề nghị Bộ Xây dựng xem xét, thẩm định Đề án, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận thành phố Hà Tĩnh là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Hà Tĩnh.

Trong đó, nhóm tiêu chí 1 – vị trí, chức năng, vai trò và trình độ phát triển kinh tế – xã hội đạt 18,84/20,0 điểm; nhóm tiêu chí 2 – quy mô dân số đạt 6,75/8,0 điểm; nhóm tiêu chí 3 – mật độ dân số đạt 5,43/6,0 điểm; nhóm tiêu chí 4 – tỷ lệ lao động phi nông nghiệp đạt 6,0/6,0 điểm; nhóm tiêu chí 5 – trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc, cảnh quan đô thị đạt 51,67/60,0 điểm.

Sau hơn 11 năm đạt tiêu chí đô thị loại III, thành phố Hà Tĩnh đã huy động nhiều nguồn lực để đầu tư phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị, đến nay, kinh tế thành phố phát triển với tốc độ tăng trưởng cao liên tục, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp – xây dựng và thương mại – dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp, cơ sở kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội được tăng cường, bộ mặt đô thị có nhiều đổi mới;

Văn hoá – xã hội có chuyển biến; hệ thống chính trị được củng cố, giữ vững, ổn định, tinh thần đoàn kết được phát huy; đời sống vật chất tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện…

Việc xem xét công nhận thành phố Hà Tĩnh là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Hà Tĩnh phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, vừa đáp ứng với nguyện vọng của nhân dân thành phố Hà Tĩnh, đồng thời là điều kiện quan trọng để tạo lập vị thế, thu hút mạnh mẽ các nguồn lực đàu tư, kích thích, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của thành phố Hà Tĩnh nói riêng và toàn tỉnh nói chung.

Thu nhập bình quân đầu người TP Hà Tĩnh năm 2017 đạt 57,62 triệu đồng/người/năm, bằng 1,44 lần so với cả nước; chuyển dịch cơ cẩu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ, giảm tỷ trọng nông lâm thủy sản theo mục tiêu đề ra.

Mức tăng trường kinh tế trung bình 3 năm gần nhất của TP Hà Tĩnh là 10,89%; tỷ lệ các hộ nghèo toàn thành phố năm 2017 là 3,63%; tỷ lệ tăng dân số hàng năm là 1,94%, trong đó, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên là 1,198% và tỷ lệ tăng dân số cơ học là 0,738%.

Quy mô dân số đô thị dân số toàn khu vực thành phố Hà Tĩnh tính cả dân số quy đổi là: 201.782 người; dân số khu vực nội thành (đã bao gồm dân số quy đổi) là: 149.794 người. Mật độ dân số trung bình toàn đô thị là: 3.568,24 người/km2.

Mật độ dân số trung bình khu vực nội thành trên diện tích đất xây dựng đô thị là: 8.833,23 người/km2.

Tác giả: Mộc Anh

Nguồn tin: Báo Thương hiệu và Công luận

Chia sẻ bài viết

submit to reddit
scroll to top