no-bao-hiem-1679272971.jpg

Vì đâu hơn 700 đơn vị tại Nghệ An nợ đọng bảo hiểm?

Hiện nay, tỷ lệ nợ bảo hiểm xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An vẫn ở mức cao. Trong đó, số nợ của khối doanh nghiệp có tỷ lệ lớn nhất. Để giải quyết “bài toán khó” này, tỉnh Nghệ An đang cố gắng triển khai đồng bộ nhiều giải pháp… Trụ sở Bảo hiểm […]