Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 3/2023

16/03/2023 | 10:21:00

Chiều 15/3, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 3/2023. Tham dự phiên tiếp công dân có đại diện lãnh đạo các Ban của Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, các Sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan.

Quang cảnh phiên tiếp công dân

Việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ là không có cơ sở giải quyết

Bà Trần Thị Hồng trình bày nội dung kiến nghị

Tại phiên tiếp công dân, Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp nhận kiến nghị của bà Trần Thị Hồng trú tại khối 11, phường Trung Đô, TP Vinh. Bà Trần Thị Hồng kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng (GCN QSD) đất cho 08 hộ gia đình tại khu đất số 77, đường Nguyễn Du, khối 12, phường Trung Đô, TP Vinh để các hộ gia đình được hưởng quyền lợi hợp pháp và ổn định cuộc sống.

Chủ tịch UBND TP Vinh Trần Ngọc Tú cho biết việc cấp GCN QSD đất cho các hộ dân là không có căn cứ

Theo báo cáo của UBND TP Vinh, ngày 25/01/2018, UBND TP Vinh đã ban hành Quyết định số 603/QĐ-UBND phê duyệt phương án chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, GPMB dự án Trung tâm bảo tồn và Phát huy di sản dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh tại phường Trung Đô, TP Vinh (đợt 2); theo đó, có các đồng sử dụng là bà Trần Thị Hồng – Nguyễn Thị Hoa – Trần Thị Nhuần – Phan Đình Nguyên – Cao Thị Kim Anh – Phùng Thị Phúc được bồi thường, hỗ trợ với tổng giá trị 771.809.600 đồng. Ngày 18/6/2018, các hộ gia đình đã có bản cam kết đã nhận đủ tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB theo Quyết định được phê duyệt và cam kết sau 05 ngày có trách nhiệm bàn giao mặt bằng để chủ đầu tư thực hiện dự án. Tuy nhiên, các hộ gia đình đã không bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư thực hiện dự án mà có đơn thư khiếu nại kéo dài.

Ngày 12/8/2021, Chủ tịch UBND TP Vinh đã ban hành Quyết định số 4158/QĐ-UBND giải quyết khiếu nại của bà Trần Thị Hồng (lần đầu) với nội dung: Bà Trần Thị Hồng khiếu nại Quyết định số 603/QĐ-UBND ngày 25/01/2018 của UBND TP Vinh là khiếu nại sai. Bởi vì, thửa đất có phần diện tích đất mà công dân đang khiếu nại có nguồn gốc là đất của Rạp chiếu bóng Bến Thuỷ, đã được UBND tỉnh Nghệ Tĩnh giao cho Đoàn Cải lương Nghệ Tĩnh (nay là Trung tâm Nghệ thuật truyền thống Nghệ An) tại Quyết định số 1521/QĐ-UB ngày 28/7/1991. Bà Trần Thị Hồng cùng 2 hộ dân là bà Nguyễn Thị Hoa và bà Trần Thị Nhuần đã chung tiền mua tài sản thanh lý ốt bãi phim do Khách sạn Bến Thuỷ bán là thoả thuận dân sự giữa các hộ gia đình, không được cơ quan có thẩm quyền xác nhận, cho phép. Hơn nữa, bà Trần Thị Hồng không cung cấp được bất cứ hồ sơ, giấy tờ gì về quyền sử dụng đất liên quan đến nội dung kiến nghị của bà.

UBND TP Vinh đã giao các phòng, ban, đơn vị rà soát lại các nội dung liên quan đến khiếu nại của bà Trần Thị Hồng. Trên cơ sở đó, ngày 16/6/2022, UBND TP Vinh đã ban hành Quyết định số 2689/QĐ-UBND hủy bỏ Quyết định số 603/QĐ-UBND ngày 25/01/2018 của UBND TP Vinh về việc phê duyệt Phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ GPMB thực hiện dự án Trung tâm bảo tồn và Phát huy di sản dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh tại phường Trung Đô, TP Vinh (đợt 2) với lý do Phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB thực hiện dự án đã được UBND TP Vinh phê duyệt không đúng quy định của pháp luật.

Ngày 21/6/2022, Chủ tịch UBND TP Vinh đã hành Quyết định số 2749/QĐ-UBND hủy bỏ Quyết định số 4158/QĐ-UBND ngày 12/8/2021 về việc giải quyết khiếu nại của bà Trần Thị Hồng. Sau khi UBND TP Vinh đã hủy các Quyết định trên thì bà Trần Thị Hồng (đứng tên nêu đại diện cho 08 hộ) tiếp tục có đơn đề nghị UBND TP Vinh cấp GCN QSD đất cho 08 hộ gia đình tại khu đất số 77 đường Nguyễn Du thuộc khối 12, phường Trung Đô, TP Vinh. Ngày 02/02/2023, UBND TP Vinh đã ban hành Công văn số 398/UBND-TNMT trả lời đơn của bà Trần Thị Hồng về việc đề nghị UBND TP Vinh cấp GCN QSD đất ở cho 08 hộ gia đình là không có cơ sở giải quyết.

Giám đốc Sở TN&MT Hoàng Quốc Việt đề nghị các đơn vị thực hiện sắp xếp, xử lý tài sản công theo quy định

Kết luận nội dung này, đồng chí Nguyễn Đức Trung – Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định qua quá trình xác định nguồn gốc, quá trình sử dụng khu đất có liên quan đến kiến nghị của bà Trần Thị Hồng cho thấy đây là khu đất có nguồn gốc, thuộc quyền sử dụng thuộc về cơ quan nhà nước hiện là Trung tâm Nghệ thuật truyền thống Nghệ An. Vì vậy không đủ cơ sở và không có cơ sở để xác định đây là khu đất đủ điều kiện để xem xét việc cấp GCN QSD đất cho 8 hộ dân theo kiến nghị của bà Trần Thị Hồng. Việc Khách sạn Bến Thủy bán cho công dân là không đúng thẩm quyền vì toàn bộ thửa đất đã được UBND tỉnh Nghệ Tĩnh giao hợp pháp cho Đoàn Cải lương Nghệ Tĩnh, nay là Trung tâm Nghệ thuật truyền thống Nghệ An.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở VH&TT chủ trì, phối hợp với Sở TN&MT, Sở Tài chính, UBND TP Vinh rà soát lại việc thực hiện sắp xếp, xử lý tài sản công thuộc quyền quản lý của Trung tâm Nghệ thuật truyền thống Nghệ An và tính toán việc bồi thường, GPMB đối với các trường hợp sử dụng đất (nếu có) theo đúng quy định pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và pháp luật về đất đai. Kết quả thực hiện báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 15/04/2023.

Xác định giá đất khu tập thể lương thực Thanh Nghệ Tĩnh tại thời điểm năm 2022 đảm bảo đúng trình tự, quy định

Bà Nguyễn Thị Đồng trình bày nội dung kiến nghị

Tiếp đó, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp bà Nguyễn Thị Đồng và ông Nguyễn Văn Đường trú tại xã Hưng Lộc, TP Vinh với nội dung kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh giảm tiền sử dụng đất khi xử lý hồ sơ xin cấp GCN QSD đất Khu tập thể Công ty Cổ phần lương thực Thanh Nghệ Tĩnh đối với các hộ gia đình.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, sau nhiều lần đôn đốc, hướng dẫn các hộ gia đình và UBND phường Hồng Sơn tiến hành xác minh trực tiếp, Hội đồng xét duyệt đối tượng giao đất không qua đấu giá quyền sử dụng đất TP Vinh đã tổ chức họp vào ngày 9/3/2021 và xét duyệt được 12/17 trường hợp (còn 5 trường hợp chưa cung cấp được hồ sơ chứng minh đối tượng). UBND TP cũng đã có Công văn số 1717/UBND-TNMT ngày 05/4/2021 về rà soát đối tượng xin giao đất không qua đấu giá quyền sử dụng đất.

Trên cơ sở kết quả Đơn vị thẩm định giá độc lập, Hội đồng xét duyệt giá đất TP Vinh đã phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất khi giao đất có thu tiền sử dụng đất thực hiện dự án Quy hoạch chia lô đất ở khu tập thể lương thực Thanh Nghệ Tĩnh, phường Hồng Sơn, TP Vinh tại Quyết định số 2245/QĐ-UBND ngày 31/5/2022 của UBND TP Vinh…

Qua nghe ý kiến của UBND TP Vinh và Sở TN&MT, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung khẳng định UBND TP Vinh đã thực hiện các nội dung đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định. Để đảm bảo quyền lợi của các công dân, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở TN&MT phối hợp với Sở Tài chính và các Sở có liên quan rà soát lại các nội dung; hướng dẫn UBND TP Vinh trả lời dứt điểm vụ việc và đề nghị công dân chấp hành kết quả giải quyết của cấp có thẩm quyền theo quy định pháp luật.

Hiện UBND TP Vinh đã ban hành Quyết định giao đất cho từng hộ gia đình cụ thể. Sau tháng 4/2023, nếu hộ gia đình nào không phối hợp thực hiện kê khai thuế để hoàn thành nghĩa vụ tài chính khi được giao đất thì Quyết định giao đất sẽ hết hiệu lực, việc giải quyết Khu tập thể Lương thực Thanh Nghệ Tĩnh tại phường Hồng Sơn sẽ tạm dừng, mọi quyền lợi liên quan đến Khu tập thể người dân phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Kết quả thực hiện báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 30/4/2023.

UBND huyện Diễn Châu khẩn trương xây dựng phương án, thực hiện các thủ tục theo quy định

Ông Ngô Xuân Huy trình bày nội dung kiến nghị

Cũng trong chiều nay, Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp ông Ngô Xuân Huy và bà Hoàng Thị Loan trú tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Công dân kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết quyền lợi hợp pháp đối với diện tích đất của 02 gia đình do nằm trong Dự án khu nhà ở và dịch vụ thương mại Diễn Thành.

Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu Tăng Văn Luyện cho biết đây là vụ việc kéo dài, có tình tiết phức tạp

Báo cáo về quá trình xử lý kiến nghị của công dân, Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu Tăng Văn Luyện cho biết: Phần diện tích đất của ông Ngô Xuân Huy và bà Hoàng Thị Loan bị ảnh hưởng bởi Dự án cải tạo, nâng cấp Nghĩa trang liệt sỹ huyện Diễn Châu (nằm trong khu vực có Dự án Khu nhà ở và dịch vụ thương mại tại xã Diễn Thành do Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Sơn làm chủ đầu tư). Ngày 19/4/2021, UBND tỉnh có Công văn số 2306/UBND-NN giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét đề nghị của UBND huyện Diễn Châu về việc lập hồ sơ bồi thường GPMB cho 2 hộ thuộc quy hoạch Khu nhà ở và dịch vụ thương mại tại xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu.

Ngày 03/6/2021, UBND huyện Diễn Châu có Công văn số 1183/UBND-TNMT gửi Sở TN&MT đề xuất thực hiện một trong hai phương án. Cụ thể, phương án 1: Bố trí tái định cư tại Khu quy hoạch xây dựng chợ và khu nhà ở thương mại tại xóm 2 xã Diễn Thành. Phương án 2: Đề xuất bố trí tái định cư tại khu vực dọc theo QL7A và đối diện Khu nhà ở và dịch vụ thương mại tại xã Diễn Thành. Hiện nay, UBND xã Diễn Thành đang đề xuất xin chủ trương cho phép khảo sát lựa chọn địa điểm bố trí tái định cư tại khu vực này.

Ngày 10/6/2021, UBND huyện Diễn Châu làm việc với 02 hộ dân để thống nhất phương án tái định cư. Sau khi làm việc, 02 hộ thống nhất vị trí tái định cư bám trục đường QL7A và đối diện dự án Khu nhà ở và dịch vụ thương mại tại xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu như phương án 2 mà UBND huyện Diễn Châu đã đề xuất.

Ngày 18/6/2021, Sở TN&MT có Công văn số 3454/STNMT-QLĐĐ, trong đó thống nhất chủ trương thu hồi đất của 2 hộ (ông Ngô Xuân Huy và bà Hoàng Thị Loan); đề nghị giao Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh cho phép UBND huyện Diễn Châu khảo sát lựa chọn địa điểm xây dựng khu vực tái định cư để phục vụ bồi thường GPMB dự án theo quy định.

Ngày 30/6/2021, UBND huyện Diễn Châu có Văn bản số 1468/UBND-TNMT trả lời công dân, thông báo việc đang tiến hành các bước khảo sát, lựa chọn địa điểm xây dựng khu vực tái định cư để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, đề nghị 2 hộ phối hợp và chờ UBND huyện Diễn Châu tiến hành các bước thu hồi đất, bồi thường, tái định cư theo quy định…

Theo Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu Tăng Văn Luyện, đây là vụ việc kéo dài, có tình tiết phức tạp vì việc giao đất cho Chủ đầu tư Dự án Khu nhà ở và dịch vụ thương mại xã Diễn Thành không bố trí phần đất tái định cư cho các hộ bị ảnh hưởng như nội dung Quyết định số 5359/QĐ-UBND ngày 24/12/2019 của UBND tỉnh. Dẫn đến không có đất phù hợp để giải quyết tái định cư cho 2 hộ dân là ông Ngô Xuân Hùng và bà Hoàng Thị Loan. Để xẩy ra sự việc này, Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu cho biết một phần trách nhiệm là do UBND huyện Diễn Châu, huyện xin rút kinh nghiệm.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cho biết giải quyết các nội dung theo nguyên tắc đảm bảo quyền lợi công dân nhưng phải đúng quy định pháp luật

Để giải quyết dứt điểm vụ việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung giao UBND huyện Diễn Châu khẩn trương xây dựng phương án, thực hiện các thủ tục theo quy định để đảm bảo quyền lợi cho hộ ông Ngô Xuân Huy và bà Hoàng Thị Loan. Các Sở TN&MT, Xây dựng theo chức năng hướng dẫn huyện Diễn Châu thực hiện có hiệu quả nội dung trên; kết quả thực hiện báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 30/04/2023.

Theo nghean.gov.vn

Chia sẻ bài viết

submit to reddit
scroll to top