Chưa quan tâm giải quyết quyền lợi cho lao động hợp đồng Đài TT-TH cấp huyện

27/04/2018 | 22:12:21
Những bất cập tại các Đài TT-TH cấp huyện, đỉnh điểm sự việc 4 lao động ở huyện Quỳ Hợp bị cắt hợp đồng đã được UBND tỉnh quan tâm nắm bắt, chỉ đạo giải quyết gần 5 năm trước. Thế nhưng cho đến nay, những bất cập đó vẫn còn và phức tạp hơn.

Góc nhìn Công đoàn

Người đưa những bất cập trong sử dụng lao động ở các Đài TT-TH cấp huyện ra mổ xẻ tại Đại hội Công đoàn Nghệ An lần thứ XVIII là đại biểu Nguyễn Thị Hoài – Chủ tịch Công đoàn huyện Yên Thành.

Nêu lên vấn đề này tại tham luận của mình, bà Hoài dẫn ra các văn bản của tỉnh chỉ đạo về chuyển giao Đài TT-TH cấp huyện về UBND cấp huyện quản lý gồm: Quyết định số 2456 ngày 28/6/2011 của UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch chuyển giao Đài TT-TH cấp huyện về UBND huyện quản lý; Công văn số 6186 ngày 18/10/2011 của UBND tỉnh về việc triển khai kế hoạch chuyển giao Đài TT-TH cấp huyện.

Tại Quyết định 2456, về nguyên tắc chuyển giao nêu: “Đảm bảo các hoạt động của Đài TT-TH cấp huyện ổn định và phát triển…; Chuyển giao nguyên trạng… thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ và chế độ đối với cán bộ, viên chức, lao động…”.

Chủ tịch Công đoàn huyện Yên Thành nêu những bất cập trong sử dụng lao động hợp đồng tại các đài TT-TH cấp huyện tại Đại hội Công đoàn Nghệ An lần thứ XVIII. Ảnh: Đức Anh.

Bà Nguyễn Thị Hoài phản ánh cụ thể một thực trạng là: “Tuy nhiên quá trình chuyển giao từ Đài tỉnh về Đài huyện không đảm bảo được các chính sách đang hưởng cho lao động hợp đồng theo quy định.

Theo đó, UBND huyện chỉ hỗ trợ cho lao động 85% lương bậc 1 của bằng cấp chuyên môn hiện có và các khoản đóng góp theo lương, đồng thời giao cho Trưởng đài hàng năm ký hợp đồng lao động chuyển tiếp trong thời hạn 1 năm. Vì vậy, có những người lao động trước đây đang hưởng hệ số lương 3,33 (bậc 4), khi chuyển đổi lại quay về 85% bậc 1 hệ số 2,34; và đến nay đã ký thêm 6 hợp đồng lao động cho 6 năm công tác. Mỗi năm ký lại hợp đồng lao động một lần là vi phạm quy định của Bộ luật Lao động.

Một số lao động vì không được đảm bảo các chế độ tiền lương đã phải nghỉ việc. Hiện nay, Đài TT-TH Yên Thành còn 4 lao động hợp đồng. Và những lao động hợp đồng này cũng không dám khẳng định số tiền lương hỗ trợ có được thực hiện lâu dài hay không?. Chỉ vì là “hỗ trợ” thì có thể bị cắt bất cứ lúc nào. Đây là thực trạng chung ở các Đài TT-TH cấp huyện trên toàn tỉnh. Và mới đây, Đài TT-TH Quỳ Hợp đã chấm dứt hợp đồng lao động với 4 phóng viên là một ví dụ điển hình…”.

Ngày 9/4/2018, Ban Kiểm tra Hội Nhà báo Việt Nam có Công văn số 39/HNB-BKT đề nghị UBND huyện Quỳ Hợp cho ý kiến về sự việc 4 phóng viên Đài TT-TH Quỳ Hợp bị chấm dứt hợp đồng. Vì: “Vụ việc này đang tạo nên dư luận nhiều chiều, thu hút sự quan tâm theo dõi của những người làm báo và nhân dân cả nước”. Ảnh: PV

Bà Hoài đề nghị: “UBND tỉnh có chỉ đạo, có giải pháp trong việc thực hiện Quyết định số 2456 ngày 28/6/2011 và Công văn số 6186 ngày 18/10/2011. Để qua đó, đảm bảo các chế độ quyền lợi cho người lao động theo quy định của pháp luật để người lao động an tâm công tác…”.

Theo bà Nguyễn Thị Hoài, dẫn đến tình trạng như hiện nay ở các Đài TT-TH cấp huyện không phải các UBND cấp huyện thiếu sự quan tâm, mà là do có những khó khăn khách quan, chỉ các cơ quan cấp tỉnh vào cuộc mới có thể giải quyết được…

Đảm bảo quyền lợi cho người lao động

Sau khi Báo Nghệ An có các bài viết liên quan đến sự việc Đài TT-TH Quỳ Hợp chấm dứt hợp đồng với 4 phóng viên, có không ít phóng viên công tác tại các đài TT-TH cấp huyện trên địa bàn tỉnh chia sẻ về tình hình thực tế về công việc, chế độ, quyền lợi. Tựu trung lại, đều cơ bản là nỗi niềm băn khoăn, lo lắng.

Sau khi chấm dứt hợp đồng với 4 phóng viên, Đài TT-TH Quỳ Hợp vẫn phải nhờ tới những con người này để công tác chuyên môn không bị đình trệ. Ảnh: PV

Được biết, UBND tỉnh từng đã làm rõ và đề ra những giải pháp nhằm giải quyết những bất cập tại các Đài TT-TH cấp huyện. Cụ thể, ngày 16/8/2013, UBND tỉnh tổ chức hội nghị nghe báo cáo kết quả và giải quyết các vướng mắc tại các Đài TT-TH cấp huyện sau 2 năm chuyển giao về UBND huyện quản lý. Đến ngày 28/8/2013, UBND tỉnh có Thông báo số 405 kết luận về nội dung này.

Theo Thông báo 405, các bất cập, tồn tại ở các Đài TT-TH cấp huyện là chậm ổn định tổ chức, lúng túng trong quản lý, điều hành; các đơn vị có số cán bộ hợp đồng lao động, kinh phí hạn chế nên chế độ lương, phụ cấp cho cán bộ hợp đồng chưa đảm bảo. Việc phân bổ chỉ tiêu biên chế cho các đài chưa hợp lý…

Trong thông báo này, UBND tỉnh yêu cầu các UBND huyện, thành phố, thị xã tổ chức xây dựng Đề án vị trí việc làm tại Đài huyện, quy định cụ thể chức danh tiêu chuẩn, số lượng người làm việc; tổ chức rà soát lại số hợp đồng đã được chuyển giao để sử dụng có hiệu quả. Trường hợp dư thừa sau khi xây dựng đề án vị trí việc làm cần có phương án xử lý cụ thể đối với từng trường hợp (thuyên chuyển sang đơn vị sự nghiệp công lập khác nếu có điều kiện; chấm dứt hợp đồng lao động đối với những lao động có ngành nghề không phù hợp, không đạt tiêu chuẩn…).

Với Sở Nội vụ, UBND tỉnh chỉ đạo: Chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Đài PT-TH tỉnh xem xét lại việc giao chỉ tiêu biên chế của các đài cho phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương… Trên cơ sở đó, tham mưu cho UBND tỉnh điều chỉnh biên chế, hợp đồng đối với các đài cho phù hợp. Hướng dẫn thống nhất thủ tục đối với các cán bộ hợp đồng sau khi chuyển giao về các UBND huyện quản lý (hiện nay có tình trạng một số huyện ký lại hợp đồng đối với số cán bộ hợp đồng, một số huyện lại cho rằng do nhận chuyển giao nên mặc nhiên xem đây đã được hợp đồng rồi nên không cần ký lại nữa, một số huyện thì chờ hướng dẫn…).

Còn với Sở Tài chính, UBND tỉnh chỉ đạo: Tham mưu UBND tỉnh tiếp tục hỗ trợ một phần kinh phí cho số hợp đồng ở các đài huyện (số hợp đồng nhận chuyển giao tại thời điểm bàn giao) đến hết năm 2014. Từ năm 2015, UBND các huyện chủ động kinh phí để trả lương và phụ cấp cho số cán bộ hợp đồng. Ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể về các chế độ chính sách để các đài huyện có căn cứ xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm.

Vào cuối năm 2016, Sở Tài chính có Văn bản số 4010 về việc hỗ trợ tiền lương cho hợp đồng dài hạn ở Đài TT-TH huyện gửi UBND tỉnh. Theo đó, Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ 70% so mức lương cơ sở để chi trả cho số hợp đồng ở các đài TT-TH đến hết năm 2016. Từ năm 2017 đến năm 2020, dự toán phân bổ chi ngân sách đối với các đài TT-TH cấp huyện được tính chung vào dự toán phân bổ chi sự nghiệp văn hóa, thể dục, thể thao. Theo đó, ngoài định mức theo biên chế được cấp thẩm quyền giao còn tính thêm định mức theo tiêu chí dân số và được bổ sung kinh phí đặc thù, chi khác cho hoạt động đơn vị.

Các phóng viên bị chấm dứt hợp đồng vẫn giúp cơ quan cũ của mình trong công tác chuyên môn. Và mong muốn được các cơ quan thẩm quyền cấp tỉnh làm rõ nguyên nhân họ bị chấm dứt hợp đồng, trong khi Đài TT-TH Quỳ Hợp thiếu cán bộ chuyên môn. Ảnh: PV

Phải khẳng định một lần nữa là từ vài năm trước, UBND tỉnh và một số sở, ngành đã tường tận những bất cập tại các Đài TT-TH cấp huyện và đề ra được các giải pháp cụ thể để giải quyết. Vì vậy, việc các Đài TT-TH cấp huyện vẫn tồn tại các bất cập, thì lý do có thể hiểu đó là các giải pháp mà UBND tỉnh đề ra chưa được quan tâm thực hiện.

Bởi vậy, từ sự việc 4 phóng viên Đài TT-TH Quỳ Hợp bị chấm dứt hợp đồng lao động, đề nghị UBND tỉnh, các ngành có liên quan, một lần nữa kiểm tra, rà soát lại việc sử dụng lao động hợp đồng tại các Đài TT-TH; đánh giá lại việc thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 405… Từ đó, thực hiện chấn chỉnh và giải quyết dứt điểm các bất cập tồn tại ở các Đài TT-TH cấp huyện, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động.

Nguồn: Báo Nghệ An

Chia sẻ bài viết

submit to reddit
scroll to top